Natuurberichten

Uitgever: SoortenNL

Deel deze pagina

Pagina 1 van 7 - 70 Resultaten

De discussie rondom de kwaliteit van natuurgebieden en biodiversiteit wordt momenteel volledig gedomineerd door de stikstofproblematiek. Maar daarbij vergeten we de waterkringloop, die een hele belangrijke rol speelt in de natuur...


Lees verder 18 juli 2022   1 maand oud
Grasland in de bosrand bij Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide

Nu de boerenprotesten verharden, klinkt steeds luider de vraag: 'waar blijft het protest van de natuur?' De natuur heeft geen stem die wij kunnen horen. Laten wij die daarom aan haar geven. Deel een mooie foto van de natuur en..


Lees verder 11 juli 2022   1 maand oud
Lepus europaeus. Haas

Hoewel hazen nu in het voortplantingsseizoen in de regel goed zichtbaar zijn, worden er steeds minder gezien. Ze zijn in aantal met meer dan vijftig procent afgenomen sinds 1950 en staan daarom op de Rode Lijst Zoogdieren. Vooral..


Lees verder 23 juni 2022   1 maand oud

Op 10 juni presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. Die maatregelen zijn ingrijpend en het is goed invoelbaar dat het bij veel boeren tot onrust..


Lees verder 20 juni 2022   1 maand oud
Droogte

Extreme droogte en plensbuien; de 1,5 graden opwarming van de aarde is moeilijk te stoppen. We zoeken met man en macht naar oplossingen en manieren voor hoe we hier in Nederland mee om kunnen gaan. Beregenen mag in sommige..


Lees verder 14 juni 2022   2 mnd oud
Kennisspecial SoortenNL

Afgelopen weekend leverden ongeveer honderd jongeren in 24 uur tijd een serieuze bijdrage aan het 5000-soortenjaar in de Gelderse Poort. Dat deden ze in het kader van de Kennisspecial 'Soorten herkennen en beschermen',..


Lees verder 9 juni 2022   2 mnd oud

Sinds de Raad van State in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenmand verwees, is deze crisis bij alle Nederlanders op het netvlies gekomen. Er ontstonden direct belemmeringen voor de landbouw, de bouw en het..


Lees verder 19 mei 2022   2 mnd oud
Fluitenkruid

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. De hoeveelheid stikstof die lokaal beschikbaar is heeft een groot effect op de planten die je tegenkomt. De hogere zandgronden, zoals in het noordoosten van Nederland, zijn..


Lees verder 10 mei 2022   3 mnd oud

Sinds enige jaren werken we in Nederland aan het concept Basiskwaliteit voor de natuur. Jarenlang richtte het natuurbeleid zich op natuurgebieden en bijzondere soorten. Maar de kwaliteit van ons hele landschap is ver beneden peil..


Lees verder 4 mei 2022   3 mnd oud

Niet alleen natuur op land is gevoelig voor een verhoogde aanvoer van stikstof; ook waternatuur en de daarin levende soorten hebben hier last van. Het probleem is enigszins vergelijkbaar met stikstof op land. Door voedselrijkdom..


Lees verder 18 april 2022   4 mnd oud

Archief