Wisenten in Kraansvlak

Wisenten blijven in Kraansvlak en krijgen meer ruimte

ARK Rewilding Nederland
8-MRT-2012 - Het gaat goed met de wisenten in het Kraansvlak bij Overveen. De kudde groeit voorspoedig, een teken dat de dieren zich thuis voelen. Waterleidingbedrijf Noord-Holland en ARK Natuurontwikkeling hebben besloten om de huidige vijfjarige pilot met nog eens vijf jaar te verlengen. Ook krijgen de wisenten extra leefgebied waardoor ze beter te zien zullen zijn voor het publiek.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Het gaat goed met de wisenten in het Kraansvlak bij Overveen. De kudde groeit voorspoedig, een teken dat de dieren zich thuis voelen. Waterleidingbedrijf Noord-Holland en ARK Natuurontwikkeling hebben besloten om de huidige vijfjarige pilot met nog eens vijf jaar te verlengen. Ook krijgen de wisenten extra leefgebied waardoor ze beter te zien zullen zijn voor het publiek.

Wisenten Kraansvlak (foto: Leo Linnartz)De wisent, of Europese bizon, kwam eeuwen geleden ook in Nederland voor, maar verdween, net als in de rest van Europa. In 1927 leefden er geen wilde wisenten meer. Dankzij dierentuinen is de wisent behouden en enkele duizenden dieren leven nu weer in de Europese natuur. Desondanks is de wisent nog steeds een bedreigde diersoort.

Onderzoek
Vijf jaar geleden, in april 2007, brachten ARK (eigenaar van de wisenten) en Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN, beheerder van het duingebied) voor het eerst wilde wisenten terug naar Nederland met de komst van drie dieren uit Polen. In 2008 kwamen daar drie dieren bij. Sindsdien is de kudde gegroeid tot 15 individuen.

Wisenten Kraansvlak (foto: Leo Linnartz)Eén van de voorwaarden voor PWN bij de pilot was het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is de afgelopen jaren de invloed van de wisenten op het terrein duidelijk zichtbaar geworden. De dieren nemen veelvuldig zandbaden, brengen de broodnodige verstuiving weer op gang en maken met kardinaalsmuts dichtgegroeide delen van de duinen weer open. Daarmee hebben wisenten een andere invloed op het terrein dan de overige grazers als hooglander, konik, damhert en ree.

Deze en andere resultaten worden komend najaar gepresenteerd tijdens een speciaal symposium. Hoe meer we te weten komen, hoe meer we ook beseffen dat we eigenlijk weinig weten van wisenten. Daarom zal ook tijdens de vervolgpilot verder onderzoek worden gedaan aan deze wilde grazers door diverse universiteiten en hogescholen.

Wisenten en publiek
Honderden mensen hebben de afgelopen vijf jaar via begeleide excursies al kunnen genieten van een ontmoeting met de wisenten of ze gezien vanaf het uitzichtpunt. De komende tijd krijgen de wisenten er circa vijftig hectare extra leefgebied bij waardoor het ook voor fietsers en wandelaars mogelijk wordt de wisenten te zien. ARK en PWN willen graag dat ook elders in Nederland het publiek van deze unieke dieren kan genieten. Daarvoor is kennis nodig over de interactie tussen wisenten en publiek. Dit zal de komende jaren verder worden onderzocht.
Alles over het project is te vinden op: www.wisenten.nl.

Tekst: Yvonne Kemp, ARK
Foto's: Ruud Maaskant en Leo Linnartz, ARK