Grutto, vrouwtje

Eerste grutto's weer in Aalkeetbuitenpolder

27-JAN-2012 - De eerste grutto’s zijn weer terug uit Afrika. Afgelopen week is er een groep van dertig grutto’s gezien in de Aalkeetbuitenpolder in Zuid-Holland.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De eerste grutto’s zijn weer terug uit Afrika. Afgelopen week is er een groep van dertig grutto’s gezien in de Aalkeetbuitenpolder in Zuid-Holland.

In vroegere tijden leefden weidevogels in de hoogveengebieden van Nederland. Door ontginning en ontwatering is het hoogveen verdwenen en vonden de weidevogels een nieuw huis op de vochtige graslanden in de delta van Nederland.

Grutto (foto: Saxifraga-Jan Nijendijk)

Graslandbeheer
Doordat de landbouw de afgelopen decennia intensiever is geworden, zijn de meeste agrarische graslanden ontwaterd en bestaan ze voor het grootste deel uit Engels raaigras. Natuurmonumenten is de afgelopen jaren druk bezig geweest om de graslanden die zij in beheer heeft, om te vormen tot een structuur- en bloemrijk grasland.

Aangepast beheer
De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten zich sterk gemaakt voor de weidevogels in Midden-Delfland door het beheer aan te passen. Het gebied is door het verhogen van de waterstand en het verspreiden van minder mest op de graslanden geschikter gemaakt voor weidevogels. De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er een grasmat is ontstaan met verschillende soorten gras. Ook de groei van het gras is geremd zodat de broedende weidevogels goed zicht hebben en roofdieren zien aankomen.

Stijging aantal weidevogels
Dat de weidevogels een sterke voorkeur hebben voor deze omstandigheden is gebleken uit de enorme groei van het aantal kieviten en grutto's op de graslanden van de Aalkeetbuitenpolder en Polder Noord-Kethel. Ook zijn er de laatste twee jaar meer jongen grootgebracht in het gebied.

Landelijke terugloop
De weidevogels in Nederland staan ondanks de goede resultaten in Midden-Delfland nog steeds onder druk. In West-Nederland is de terugloop met 13 procent per jaar nog rigoureuzer dan in de overige delen van Nederland, met gemiddeld zo’n 4 procent achteruitgang.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Jan Nijendijk