Weidevogelstand Delfland stijgt spectaculair

17-SEP-2011 - Uit tellingen die deze zomer zijn uitgevoerd in Delfland blijkt dat de stand van de weidevogels met maar liefst 52% spectaculair is toegenomen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Uit tellingen die deze zomer zijn uitgevoerd in Delfland blijkt dat de stand van de weidevogels met maar liefst 52% spectaculair is toegenomen.

Tureluur (foto: Saxifraga-Janus Verkerk)De afgelopen drie jaar heeft Natuurmonumenten zich sterk gemaakt voor de weidevogels in Delfland door het beheer aan te passen. Deze vorm van beheer en het aanpassen van de waterstand blijkt dus uitermate succesvol voor de weidevogels. Boswachter Martijn: ”Ik ben bijzonder blij dat we deze prachtige vogelgroep een steuntje in de rug hebben kunnen geven. Dat blijven we vooral ook doen.”

Onder druk
Weidevogels, met name grutto’s, tureluurs en kieviten, staan in Nederland al jaren sterk onder druk. In West-Nederland is de terugloop met 13% per jaar nog rigoureuzer dan in de overige delen van Nederland met gemiddeld zo’n 4%. Voor Natuurmonumenten alle reden om de daling van het aantal weidevogels een halt toe te roepen.

Ander beheer
In de verschillende terreinen in Delfland lijkt dat te gaan lukken. Door het waterpeil in de gebieden te verhogen wordt de grond van de weilanden kouder en natter. Het gras groeit minder snel, wat voor een gevarieerde grasmat zorgt en voldoende zicht voor de vogels. De aren van het bloeiende gras geven dekking voor de jonge vogels zodat die zich veilig kunnen bewegen. Bovendien vinden de volwassen vogels in een nattere omgeving voldoende voedsel zoals regenwormen. Met de pachters van de weilanden is overeengekomen dat er later wordt gemaaid en matig bemest.

Meer vogels
In de Polder Noord-Kethel en de Aalkeetbuitenpolder is de afgelopen drie jaar hard gewerkt om de weidevogels een betere broedplek te bezorgen. Met name het verhogen van het waterpeil heeft een positief effect. De tellingen van dit jaar laten zien dat er in de Aalkeetbuitenpolder een verdubbeling in aantallen is opgetreden ten opzichte van vorig jaar (zelfs nadat er ook in het voorgaande jaar reeds een verdubbeling tot verdrievoudiging in aantallen was geconstateerd). Het weidevogelgebied in Polder Noord-Kethel heeft pas afgelopen winter een extra impuls gekregen en laat direct resultaat zien. Met een stijging van 68% gaat het ook hier stukken beter met de weidevogels in het gebied.

Niet optimaal
Ondanks deze goede resultaten is de stand van de weidevogels nog steeds niet optimaal. Zo zijn de absolute aantallen weidevogels nog steeds relatief laag, daarom blijft Natuurmonumenten zich inzetten voor het behoud van deze unieke vogels.

Blankenburgtunnel
Het geplande traject van de Blankenburgtunnel loopt door het leefgebied van de weidevogels en vormt daarmee een groot risico voor het behoud van de vogels. De Blankenburgtunnel zal met een nieuwe driebaanssnelweg en torenhoge op- en afritten dwars door het zuidelijke Midden-Delfland van de A15 naar de A20 lopen en veroorzaakt daarmee forse schade aan landschap en natuur. Het alternatief, de Oranjetunnel, zal 8 kilometer westelijker lopen en is landschappelijk veel beter inpasbaar.

Campagne
Natuurmonumenten is een campagne gestart onder de titel ‘Kies vóór een mooi Midden-Delfland, stem tegen de Blankenburgtunnel’. Lees meer over de campagne en laat uw mening horen.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Janus Verkerk