Grutto, vrouwtje

Goed broedvogelseizoen in Friesland

23-JUL-2011 - Na het succesvolle broedseizoen van 2010 is 2011 voor de weidevogels in de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten eveneens een goed jaar.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Na het succesvolle broedseizoen van 2010 is 2011 voor de weidevogels in de Friese weidevogelgebieden van Natuurmonumenten eveneens een goed jaar.

Grutto (foto: Saxifraga-Mark Zekhuis)De aantallen broedparen zijn van bijna alle soorten nog hoger dan vorig jaar. Natuurmonumenten heeft de weidevogelgebieden behoorlijk nat weten te houden in de droge aprilmaand, waardoor waarschijnlijk meer vogels naar de gebieden zijn getrokken. In tegenstelling tot de drogere landbouwgebieden zijn de vogels in de nattere weidevogelgebieden snel aan het leggen gegaan in het kurkdroge voorjaar van 2011.

Vliegvlug
Maar het meest belangrijk voor het in stand houden van de weidevogels is dat er kuikens vliegvlug worden. Hierover is boswachter Simon de Winter zeer positief: 'een groot aantal kuikens heeft de vliegvlugge leeftijd bereikt. De telling van 30 mei op Skrins leverde 133 paar grutto’s en 39 paartjes tureluur met kuikens op. Ook op Skrok en in het Hegewiersterfjild zijn in deze periode veel gezinnen geteld. Helaas was het voor de kievit geen goed jaar. De eieren kwamen voor een groot deel wel uit, maar de kleine kuikens hebben waarschijnlijk ook last van het droge weer gehad, waardoor ze het helaas niet hebben gered'.

Tureluur met jong (foto: Saxifraga-Piet Munsterman)

Droogte
Was vorig jaar het koude voorjaar een belangrijke factor in het broedsucces, dit jaar heeft de droogte een belangrijke rol gespeeld in de grote kuikenoverleving. Doordat de weidevogelgebieden op rijke kleigrond liggen, groeit het gras in een 'normaal' seizoen vrij snel. Daardoor wordt het gras snel te lang voor veel jonge vogels om makkelijk voedsel te vinden. Vaak gaan de gezinnen dan het gebied uit op zoek naar insecten. Maar net als vorig jaar kwam de grasgroei laat op gang, zodat de jonge vogels zich lange tijd goed konden verplaatsen in de vegetatie van de natuurgebieden. Daardoor werden de kuikens niet het slachtoffer van maaiactiviteiten door omliggende boeren die, in tegenstelling tot Natuurmonumenten, veel eerder dan 15 juni maaien.

Grutto's
In natuurgebied de Filenspolder bij Witmarsum werd dit jaar de hoogste dichtheid bereikt wat grutto’s betreft. Simon: 'we dachten de laatste jaren dat het gebied wel bijna “vol” zat met gemiddeld zo’n 65 paartjes grutto, maar dit blijkt niet zo te zijn, want er hebben dit jaar 77 paartjes grutto gebroed op 23 hectare!' Een mooi resultaat.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis; Saxifraga-Piet Munsterman