Tureluur
bij bericht 20 april 2012

De mooiste week voor weidevogels

Vogelbescherming Nederland
20-APR-2012 - De komende week is misschien wel de mooiste tijd om weidevogels te beleven. Er wordt nog volop gebaltst, veel weidevogels zitten op de eieren en bij de kievit komen de eerste jongen uit. Daar komt bij dat het gras nog niet zo hoog is en het maaien nog niet op gang is gekomen. Tijd voor de jaarlijkse Weidevogelkijkweek.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De komende week is misschien wel de mooiste tijd om weidevogels te beleven. Er wordt nog volop gebaltst, veel weidevogels zitten op de eieren en bij de kievit komen de eerste jongen uit. Daar komt bij dat het gras nog niet zo hoog is en het maaien nog niet op gang is gekomen. Tijd voor de jaarlijkse Weidevogelkijkweek.

Baltsende kievit (foto: Ruud van Beusekom)De Weidevogelkijkweek vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 29 april. In deze periode zijn weidevogels zeer manifest. Een betere periode om naar weidevogels te kijken, hun gedrag te observeren en hun geluiden in je op te nemen is er niet. Het gras is bovendien ook nog redelijk kort en er is nog nauwelijks gemaaid. Grutto’s voeren hun hoge territoriumvluchten uit, kieviten tuimelen, tureluurs vlinderen, veldleeuweriken zingen. Er wordt volop gebaltst, er zijn ook al eieren en zelfs de eerste jongen van de kievit.

In een goed weidevogelgebied kun je wel tien, twaalf soorten weidevogels zien. Steltlopers, eenden en zangvogels en nog wat ander spul. De opvallendste weidevogels zijn kievit, scholekster, grutto en tureluur. Het zijn de vier soorten steltlopers die in Nederland nog tamelijk algemeen zijn en waarvan ons land internationaal belangrijke aantallen herbergt. De aantallen van deze soorten lopen al jaren terug, door veranderingen in de landbouw en het landschap, waardoor de meeste weidevogels nu op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staan.

Tureluur (foto: Ruud van Beusekom)Vooral de imponeervluchten van de weidevogels zijn bijzonder om te zien. Ze maken daarbij mooie geluiden en gaan uitsloverig vliegen, waarbij ze zorgen dat de contrastrijke delen van het verenkleed goed zichtbaar zijn. Ze bakenen hiermee hun territorium of nestplaats af, proberen vrouwtjes aan te trekken en andere mannetjes juist af te schrikken. Weidevogels baltsen alle op een volstrekt unieke wijze en dat is een prachtgezicht om te zien. De geluiden die ze daarbij maken hebben diverse weidevogels hun naam gegeven (kievit, grutto, tureluur).

In de Weidevogelkijkweek organiseren lokale weidevogelbeschermingsgroepen, agrarische natuurverenigingen en natuurbeschermingsorganisaties activiteiten waarbij u soms onder leiding van ervaren vogelaars, soms zelfstandig, volop kunt genieten van weidevogels. Op www.weidevogelskijken.nl zijn de locaties aangegeven waar u zonder te verstoren van weidevogels kunt genieten. Hier kunt u ook alvast gratis de handige weidevogelzoekkaart aanvragen.

De Weidevogelkijkweek wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Veelzijdig Boerenland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de12 Landschappen en met de onmisbare hulp van vele lokale vrijwilligersgroepen, weidevogelboeren en agrarische natuurverenigingen.

Tekst en foto's: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland