Kleine vos

Warm weer lokt vlinders naar buiten

11-FEB-2008 - Het zonnige en warme weer heeft niet alleen de mensen naar buiten gelokt, maar ook de vlinders. De afgelopen dagen zijn er meer dan 175 vlinders doorgegevens aan De Vlinderstichting.

Het zonnige en warme weer heeft niet alleen de mensen naar buiten gelokt, maar ook de vlinders. De afgelopen dagen zijn er meer dan 175 vlinders doorgegevens aan De Vlinderstichting.

 

Het gaat hierbij voornamelijk om de vlinderoverwinteraars. Deze soorten zitten gedurende de winter weggestopt tussen plantengroei of in schuren en huizen, maar komen tevoorschijn zodra de temperatuur hoog genoeg is en de zon schijnt. Citroenvlinder en dagpauwoog het meeste zijn gezien, gevolgd door kleine vos en gehakkelde aurelia. De atalanta is eigenlijk een trekvlinder, die de winter doorbrengt in Zuidelijker streken, maar de laatste jaren zien we steeds vaker ook deze vlinder overwinteren. De koude periode in december heeft deze soort blijkbaar goed overleefd, want  er zijn er dit weekend meer dan 20 gemeld.

 

Naast deze overwinterende soorten zijn er ook al meldingen van klein koolwitje en groot koolwitje. Deze hebben als pop overwinterd, maar blijkbaar heeft het warme weer er voor gezorgd dat ze al konden ontpoppen. Normaal komen deze vlinders half maart pas tevoorschijn. Mensen die vlinders zien geven deze waarnemingen door via internet, op de site www.telmee.nl. Hierdoor heeft De Vlinderstichting een zeer actueel beeld van de stand van zaken in de natuur.