jonge boommarter door Bram Achterberg

Unieke beelden jonge boommarters

Zoogdiervereniging
21-APR-2008 - Hoog en droog in hun boomholte zijn begin april de eerste boommarters geboren. De Zoogdiervereniging VZZ maakte een filmpje van jonge boommarters in hun hol.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op maandag 21 april 2008

Hoog en droog in hun boomholte zijn begin april de eerste boommarters geboren. De Zoogdiervereniging VZZ maakte een filmpje van jonge boommarters in hun hol.

De eerste nacht na de geboorte blijft moeder boommarter bij haar jongen om ze warm te houden. Daarna gaat ze iedere nacht op jacht naar muizen en vogels. Ze komt regelmatig even terug om de jongen op te warmen en te zogen.

Jonge boommarters worden bijna altijd in holle bomen geboren. Er zijn echter ook gevallen bekend van geboortes in eekhoornnesten, roofvogelnesten, grote vogelkasten en zelfs gebouwen in of bij het bos. In sommige jaren worden de eerste jongen al rond 20 maart geboren, maar dit jaar zijn ze wat later. Gemiddeld bevat een nest drie jongen.

Bij de geboorte zijn de jongen grijs behaard en hebben zij hun ogen en oren nog dicht. Na drie weken komt langzaamaan de bruine vacht met de lichte bef door. Na vier weken openen de oren zich en na vijf weken gaan de ogen open. Vanaf dat moment gaan ze steeds meer vast voedsel eten. In het begin gaat de moeder pas op jacht als het echt donker is. Later begint ze door de toenemende voedselbehoefte van de jongen vaak al rond een uur of vier in de middag met jagen.

Als de jongen zeven weken oud zijn, worden ze steeds actiever en klimmen ze rond in het inwendige van de holle boom. De moeder gaat dan op zoek naar een ruimere woning waar de jongen zich goed kunnen ontwikkelen. Zij verhuist het gezin regelmatig binnen haar territorium. Dat kan zijn naar een boom met betere klimmogelijkheden (grotere holte, ruwere bast), maar ook naar holen in de grond, roofvogelnesten en takkenhopen. In de nazomer verlaat de moeder haar jongen en trekken deze nog enige tijd samen door het territorium van het vrouwtje. Uiteindelijk moeten de jongen ieder voor zich een eigen territorium zoeken.

Boommarters zijn door het afnemen van het oppervlak bos en de toename van het verkeer steeds zeldzamer geworden. Geschat wordt dat er momenteel in Nederland ongeveer driehonderd tot vierhonderd volwassen dieren leven. Ze zijn te vinden in bossen en bosrijke halfopen landschappen zoals de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei, Flevoland en het Drents-Friese Woudengebied. Ook in het duingebied ten westen van Amsterdam en in de bosrijke moerasgebieden in de kop van Overijssel en Friesland komen boommarters voor. Daarnaast zijn er gebieden waarvan niet zeker is of de boommarter er nog voorkomt. De Achterhoek, Twente en Salland zijn hier voorbeelden van.

Klik hier voor een filmpje van jonge boommarters in hun hol naar de site. De beelden zijn op verschillende momenten op verschillende plekken gemaakt. 

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Bram Achterberg, Zoogdiervereniging VZZ 
Video: Chris Achterberg, Bram Achterberg, Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging VZZ