Otter

Stem op jouw favoriete marterfoto!

Zoogdiervereniging
3-DEC-2021 - De Zoogdiervereniging heeft in het kader van het Jaar van de Otter en het symposium 'Marters van Nederland en hun toekomst' een fotowedstrijd georganiseerd. Door de jury zijn vijf foto's genomineerd en het is nu aan het publiek om de meest favoriete foto van een marterachtige te kiezen!

2021 staat bij de Zoogdiervereniging in het kader van het Jaar van de Otter. Om dit bijzondere jaar op passende wijze af te sluiten, organiseert de Zoogdiervereniging op 3 december 2021 het symposium 'Marters van Nederland en hun toekomst'. Tijdens dit symposium worden in drie parallel lopende sessies nieuwe inzichten gedeeld rondom de beleidskaders van de marterachtigen, toonaangevend onderzoek aan marterachtigen in Nederland en uiteraard over inspirerende lezingen over het boegbeeld van de Nederlandse marterachtigen dit jaar: de otter.

Fotowedstrijd

De veelzijdigheid aan marterachtigen in Nederland is fascinerend, maar hun toekomst behoeft aandacht. Er is voor marterachtigen veel minder aandacht dan voor sommige andere roofdieren. Als er al aandacht is voor de grootste groep roofdieren, dan gaat het al snel over schade en overlast. Ook uit de resultaten van de Roofdierenquiz valt op dat de marters onbekend zijn. Daarom zet de Zoogdiervereniging de marterachtigen in de spotlights tijdens het symposium en de fotowedstrijd.

Prijzenpakket

De fotograaf van de mooiste foto over alle soorten marters heen wint een geweldige set aan boeken, namelijk 'De Das' door Frans van Bommel, Stefan Vreugdenhil en Maurice La Haye, 'De Steenmarter' door Dick Klees, Gerard Müskens, Sim Broekhuizen, 'Bunzing, hermelijn en wezel' door Edo van Uchelen en 'Otter' door Harrie Bosma. De vijf mooiste foto’s worden in het voorjaar van 2022 gepubliceerd in Zoogdier en op onze website. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Eerste jury-oordeel

Er zijn in totaal 93 foto’s ingestuurd waar de onafhankelijke jury naar heeft gekeken. De jury bestond uit Dick Klees (voorzitter van de jury, roofdierexpert en natuurfotograaf), Piet Bergers (directeur Zoogdiervereniging) en Glenn Lelieveld (organisator symposium). Enkele foto’s zijn gediskwalificeerd omdat deze niet voldeden aan de spelregels, bijvoorbeeld foto’s van een bunzingkleurige fret en Aziatische kleinklauwotters. Van de overgebleven foto’s heeft de jury vijf foto’s genomineerd op basis van kwaliteit van de foto, de bijzonderheid van de ontmoeting en een variatie aan genomineerde soorten marters.

De vijf nominaties

Van de volgende vijf genomineerde foto’s bepaalt het publiek de winnaar!


Wezel door Michiel Schaap
Toelichting jury: Wij kennen de wezel niet! Wel de uitdrukking: “Zo bang als …” . Maar dat is waarschijnlijk ingegeven door zijn schielijke bewegingen. Want wie de wezel leert kennen, zal merken dat dit dier, zich onbewust van zijn eigen kleine formaat, iedere prooi of vijand onverschrokken tegemoet treedt. Daar is dit beeld een ultieme illustratie van.


Otterfamilie bij Giethoorn, door Koos Werther
Toelichting jury: De otter is in onze contreien, in tegenstelling met bijvoorbeeld Spanje, een zeer schuw en daardoor nachtactief dier geworden. Dat geldt mogelijk nog meer voor de kwetsbare momenten in een otterbestaan, zoals het verkassen van je familie. Daarmee is het vastleggen van zo’n moment wel een heel bijzonder inkijkje in zijn leven.


Rondspringende hermelijn, door Marcel de Bruin
Toelichting jury: Voor degenen die het voorrecht hebben gehad om hermelijnen langere tijd te kunnen observeren, komt het maken van onbegrijpelijke capriolen bekend voor. Deze explosies van energie is zo typisch voor hermelijn, maar gaan doorgaans te snel om vast te leggen. Dat het deze keer wel gelukt is, is wellicht compositorisch niet de meest evenwichtige plaat. Maar het vertelt aansprekend over een fractie van een seconde uit het leven van hermelijnen, wat je gezien moet hebben om het te kunnen geloven. Nu bij deze!


Twee jonge boommarters, door Marcel de Bruin
Toelichting jury: Boommarters hebben zo ongeveer alles mee om te voldoen aan het ideale model voor de natuurfotograaf. Ze zijn mooi, moeilijk te vinden, elegant in hun klimvaardigheden en hebben lef bij het springen. Maar… Daarbij vergeten wij vaak dat de grijpreflexen wel instinctmatig zullen zijn, maar klimmen en balanceren, laat staan met lef en snelheid door de boomtoppen rennen, wordt enkel verkregen door oefening. De eerste klauterpartijen kunnen ze enkel verticaal. Boom op – boom af. Pas een dagje later kunnen ze horizontaal over een tak lopen. En zo’n moment is hier vastgelegd. Twee jongen vertonen hun nieuwe kunsten. Beeld waarvan het verhaal pas gaat spreken, wanneer je iets meer van hun gedrag kent.  


Bunzingfamilie in het Weerterbos, door Toos Clerx van Winkel
Toelichting jury: Dit beeld houdt een bemoediging in voor de toekomst. Een bunzingfamilie op eerste exploratieve tochtjes. De bunzing is een dier wat je, zo’n goede 25 jaar geleden, in juni om de kilometer of twee aan de kant van de weg kon zien liggen. Jonge dieren op hun eerste zelfstandige tochten die werden doodgereden. Tegenwoordig moet je het halve land door rijden, wil je er ééntje tegen komen. Zo snel is hun achteruitgang gegaan. Laat deze familie symbool worden voor de ommekeer die snel tot stand gebracht moet worden, willen wij ze niet totaal verliezen als inheemse soort.

Uw stem bepaalt de winnaar!

Via dit formulier kunt u stemmen op uw favoriete foto van een marterachtige! De stemming is geopend tot 3 december 14:30 uur. Vanaf dat moment sluit de stemming en wordt de balans opgemaakt. Tijdens de afsluiting van het symposium 'Marters van Nederland en hun toekomst' wordt de winnaar bekend gemaakt.

Tekst: Zoogdiervereniging
Foto's: Pixabay; Michiel Schaap; Koos Werther; Marcel de Bruin; Toos Clerx van Winkel