Eikelmuis

Nieuwe natuurwet: zoogdieren het haasje?

16-NOV-2011 - Het is u vast niet ontgaan: staatssecretaris Bleker werkt aan een nieuwe natuurwet. Naast de aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur betekent dit een tweede dreun, omdat voor veel planten- en diersoorten de bescherming flink wordt teruggeschroefd. Wat betreft de zoogdieren worden de verblijfplaatsen van das en boommarter vogelvrij verklaard en raken veel soorten, waaronder hermelijn en eekhoorn, hun bescherming kwijt.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Het is u vast niet ontgaan: staatssecretaris Bleker werkt aan een nieuwe natuurwet. Naast de aangekondigde drastische bezuinigingen op natuur betekent dit een tweede dreun, omdat voor veel planten- en diersoorten de bescherming flink wordt teruggeschroefd. Wat betreft de zoogdieren worden de verblijfplaatsen van das en boommarter vogelvrij verklaard en raken veel soorten, waaronder hermelijn en eekhoorn, hun bescherming kwijt.

Boommarter op beuk (foto: Bram Achterberg) Al een aantal jaren geleden is besloten om de huidige Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen te voegen. Het idee hierachter was dat de natuurbescherming effectiever, efficiënter en eenvoudiger zou worden. Hier is op zich niks mis mee. Maar het huidige kabinet grijpt dit aan om tegelijkertijd de bescherming van veel natuurwaarden op te heffen. Soortenbescherming Nederland heeft grote bezwaren tegen de huidige voorstellen. In een aantal Natuurberichten worden deze toegelicht.

Zoogdieren
Een belangrijk bezwaar tegen de plannen is dat voor veel soorten de bescherming van hun verblijfplaatsen zal vervallen. In tegenstelling tot wat staatssecretaris Bleker in de media beweert, zitten hier ook erg kwetsbare soorten bij. Het gaat om meer soortgroepen, maar onder de zoogdieren zijn goede voorbeelden van wat er mis dreigt te gaan.

Das (foto: Richard Witte van den Bosch) Denk bijvoorbeeld aan de das en de boommarter waarvan de verblijfplaatsen straks vogelvrij zijn. Juist de das, waarmee het de laatste decennia eindelijk weer een stuk beter gaat. En de boommarter, waarvan er in Nederland maar zo’n 400-600 dieren leven. Naast de toenemende verkeersintensiteit vormen versnippering van leefgebied, houtkap en illegale bejaging en bestrijding een grote bedreiging voor deze soorten. Bij de aanleg van wegen, het bebouwen van hun voedselgebieden en het kappen van bos hoeft met deze soorten straks geen rekening meer te worden gehouden.

Eikelmuis (foto: Wesley Overman)Daarnaast raken deze soorten en onder meer ook de bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, eikelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis vrijwel hun volledige bescherming als individu kwijt. Alleen het opzettelijk doden blijft verboden, maar deze dieren mogen straks weer worden gevangen en opgespoord. Straks dus ook achter tralies te bewonderen?

Bovendien worden de nationale landschappen en een groot deel van de natuurgebieden straks niet meer beschermd. Juist zoogdieren zijn vaak erg afhankelijk van een kleinschalig landschap en gebieden met rust, waardoor zij ook hierdoor geraakt zullen worden.

Soortenbescherming Nederland laat van zich horen. U ook? Laat staatssecretaris Bleker uiterlijk komende vrijdag 18 november via deze link weten wat u vindt van de nieuwe natuurwet. Klik hier voor de wetteksten en de toelichting hierop. Via een enquete op de website van Natuurmonumenten kunt u ook uw mening geven over de nieuwe natuurwet.

Soortenbescherming Nederland is een samenwerkingsverband van EIS-NL (insecten), Floron (planten), Stichting RAVON (reptielen, amfibieën en vissen), De Vlinderstichting (vlinders en libellen), Vogelbescherming Nederland (vogels) en Zoogdiervereniging (zoogdieren).

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto’s: Bram Achterberg, Richard Witte van den Bosch en Wesley Overman