Wezel

Hoe verbeteren we de leefomgeving voor kleine marters?

Zoogdiervereniging
5-OKT-2017 - De algemene indruk is dat het niet goed gaat met de wezel, hermelijn en bunzing. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Hoe is dit te verbeteren? De Werkgroep Kleine Marterachtigen van de Zoogdierverenging publiceerde er een artikel over in het najaarsnummer van Zoogdier.

Wezel, hermelijn en bunzing lijken het niet goed te doen in ons land. Hoogstwaarschijnlijk komt dit hoofdzakelijk doordat hun leefomgeving achteruit gaat. Alle drie de soorten hebben een voorkeur voor een kleinschalig, structuurrijk (cultuur-)landschap. Dit type landschap is echter op veel plekken verdwenen in ons land. Voor gezonde populaties kleine marters zijn verbindingen door middel van lijnvormige landschapselementen, dekking, voldoende voedsel en schuilplaatsen van groot belang. Voor de hermelijn en de bunzing kan daarnaast ook vernatting gunstig zijn. De Werkgroep Kleine Marterachtigen zette een aantal maatregelen op een rij in het laatste nummer van Zoogdier. (pdf; 0,3 MB).

Bunzing

Tekst: Joyce Verschoor en John Rozema, Werkgroep Kleine Marterachtigen
Foto's: Esther Borkent; Leen de Zeeuw

Als lid van de Zoogdiervereniging ontvangt u automatisch viermaal per jaar de Zoogdier. Ook Zoogdier ontvangen? Meld u aan op de website.