Boommarter - primair

Week van de boommarter

SoortenNL, Zoogdiervereniging
26-JUN-2023 - De boommarter is een soort die maar weinig wordt gezien. Dat heeft te maken met zijn overwegend nachtelijke leven en omdat ze met hun scherpe zintuigen meestal mensen eerder waarnemen dan andersom. Ze trekken zich dan terug in de vegetatie en zo worden veel boommarters ongezien door wandelaars gepasseerd. In deze tijd van het jaar is de kans om boommarters te zien een stuk groter.

Opgroeiende jongen

BoommarterEen van de redenen dat boommarters in deze tijd van het jaar zichtbaarder zijn (naast het feit dat het nu veel langer licht is), komt door de fase waarin de jongen zich bevinden. Jonge boommarters worden doorgaans in de periode eind maart - eind april geboren. Door de hogere voedselbehoefte van de snelgroeiende jongen gaan de vrouwtjes vanaf half mei steeds vroeger op jacht. Met enige regelmaat beginnen ze daarbij al rond een uur of 15.00. Hoewel de jongen meestal in een boomholte worden geboren, is een dergelijke holte niet geschikt om jongen van ongeveer acht tot negen weken oud zich verder te laten ontwikkelen. Daarom nemen de vrouwtjes hun jongen rond die leeftijd mee uit de boomholte, om een meer zwervend bestaan door hun territorium te leiden. Daarbij worden verschillende dagrustplaatsen gebruikt zoals roofvogelnesten, dichte boomkronen, dichte sparrenbosjes, takkenhopen en grondholen. Gaandeweg juli en augustus neemt het vrouwtje haar jongen mee op jacht en is het mogelijk om in het bos een dergelijk gezin tegen te komen.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Drie jonge boommarters in een boomholte (Bron: Vilmar Dijkstra)

Boommarter versus steenmarter

Er zijn meerdere marterachtigen die makkelijk met elkaar verward kunnen worden. Met name een boommarter en een steenmarter zijn niet altijd even makkelijk van elkaar te onderscheiden. Met enige oefening en een lijstje kenmerken is het mogelijk om het verschil tussen deze twee marterachtigen te zien. Een boommarter herken je aan de grote oren, lange achterpoten, donkere neus, een grijze ondervacht en vaak een ronde of rafelige gele keelvlek. Een steenmarter herken je aan kleine oren, korte achterpoten, vleeskleurige neus, lichte ondervacht en vaak een gevorkte witte keelvlek. Niet elk kenmerk is altijd even goed zichtbaar, let daarom op een combinatie van de verschillende kenmerken.

Nieuwe waarnemingen

Boommarter vastgelegd met wildcamera in De Malpie. Wildcamera voor project ‘Warm welkom voor de wilde kat’, in opdracht van ARK Rewilding NederlandTijdens monitoringsacties van de Zoogdiervereniging worden er regelmatig leuke ontdekkingen gedaan. Zo ook tijdens de monitoring naar de wilde kat in Noord-Brabant. Een wilde kat heeft zich nog niet laten zien, maar de opname van een boommarter maakt veel goed. Het is voor het eerst sinds de jaren zeventig dat er een boommarter waargenomen is in het bewuste gebied, De Malpie nabij Valkenswaard. Lees meer over deze waarneming in dit bericht.

Geef je waarneming door

Ga je binnenkort het bos in en kom je een boommarter tegen? Geef je waarneming dan door! Waarnemingen kunnen heel uiteenlopend zijn: sporen, (dode) individuele dieren en cameravalbeelden; alles wordt meegenomen. Help mee en geef je waarneming door via Waarneming.nl of Telmee.nl.

Meer informatie

  • Wil je meer weten over de boommarter? Bezoek dan de soortenpagina op de website van de Zoogdiervereniging.
Iedere week staat een plant, dier of schimmel centraal in De week van de… Het is een initiatief van SoortenNL, hét kennisnetwerk voor wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Tekst: Vilmar Dijkstra en Anne Bus, Zoogdiervereniging en SoortenNL
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga
Wildcamerabeeld: Zoogdiervereniging
Film: Vilmar Dijkstra