Boommarter

Unieke waarneming in De Malpie: boommarter gespot!

Zoogdiervereniging
22-JUN-2023 - Tijdens monitoringsacties van de Zoogdiervereniging worden er regelmatig leuke ontdekkingen gedaan. Zo ook tijdens de monitoring naar de wilde kat in Noord-Brabant. Een wilde kat heeft zich nog niet laten zien, maar de opname van een boommarter maakt veel goed. Het is voor het eerst sinds de jaren zeventig dat er een boommarter waargenomen is in het bewuste gebied, De Malpie nabij Valkenswaard.

Nieuwe waarneming

De boommarter is aardig wijdverspreid in Nederland, toch komt de soort maar weinig voor in Noord-Brabant. De laatst gemelde boommarter in De Malpie is genoteerd in de periode tussen 1970 en 1988. De Malpie bestaat uit heidevelden, vennen, de rivier de Dommel en een deel bos. De boommarter leeft bij voorkeur in bossen, in Nederland zelfs in allerlei typen en leeftijden bos. Als rustplaats kiezen ze vaak boomholten of oude holen en nesten van andere diersoorten. Het vermoeden bestond al langer dat er boommarters voorkomen op meerdere plekken in Noord-Brabant. Of de vastgelegde boommarter op zwerftocht is of zich hier ondertussen heeft gevestigd, is onbekend.

Boommarter vastgelegd met wildcamera in De Malpie

Boommarter versus steenmarter

Er zijn meerdere marterachtigen die makkelijk met elkaar verward kunnen worden. Met name een boommarter en een steenmarter zijn niet altijd even makkelijk van elkaar te onderscheiden. Met enige oefening en een lijstje kenmerken is het mogelijk om het verschil tussen deze twee marterachtigen te zien. Een boommarter herken je aan de grote oren, lange achterpoten, donkere neus, een grijze ondervacht en vaak een ronde of rafelige gele keelvlek. Een steenmarter herken je aan kleine oren, korte achterpoten, vleeskleurige neus, lichte ondervacht en vaak een gevorkte witte keelvlek. Niet elk kenmerk is altijd even goed zichtbaar, let daarom op een combinatie van de verschillende kenmerken. Meer informatie over het onderscheiden van boom- en steenmarters vind je in dit eerdere bericht

Geef je waarneming door

Verspreidingskaart boommarter

De kritische lezer stelt zichzelf nu de vraag: is dit daadwerkelijk de eerste boommarter in het gebied of is er nog niet eerder melding van gedaan? Voor ons blijft deze vraag ook staan, waarmee het belang van waarnemingen doorgeven benadrukt wordt. Zelfs de meest voor de hand liggende waarnemingen zijn waardevol om te registreren, op deze manier ontstaat er een realistisch beeld van de verspreiding van zoogdiersoorten in Nederland. Waarnemingen kunnen heel uiteenlopend zijn: sporen, (dode) individuele dieren en cameravalbeelden, alles wordt meegenomen. Help mee en geef je waarneming door via Waarneming.nl of Telmee.nl.

Meer informatie

  • Wil je meer weten over de boommarter? Bezoek dan de soortenpagina op de website van de Zoogdiervereniging.
  • Meer informatie over het onderscheiden van boom- en steenmarters vind je in dit eerdere bericht

Tekst: Anne Bus, Zoogdiervereniging
Leadfoto: Alex en Annette Hagenbeek
Afbeelding wildcamera: project ‘Warm welkom voor de wilde kat’, in opdracht van ARK Rewilding Nederland
Verspreidingskaart: NDFF