Grote Bonte Specht Wikipedia GNU Free Documentation license

Gepiep uit de bomen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
30-MEI-2008 - Herrie in het bos. Niet van het gezang, maar van het gepiep van de jongen. Overal zijn de jonge spechten en klevers aan het piepen.

Bericht uitgegeven door SOVON op vrijdag 30 mei 2008

Herrie in het bos. Niet van het gezang, maar van het gepiep van de jongen. Overal zijn de jonge spechten en klevers aan het piepen.

 
Grote bonte specht  

Eind mei op de kalender. De meeste vogelaars gaan niet meer naar het bos, want de meeste bosvogels zijn stil. Toch kan een wandeling door het inmiddels weer helemaal dichtgegroeide bos erg boeiend zijn. De spechten hebben nu grote jongen en deze laten zich veelvuldig horen. Uit menige boom klinkt een aanhoudend gepiep en geroep om eten. Pa en moe specht vliegen af en aan om al die hongerige magen maar te vullen. De brutaalsten uit het nest wagen zich al aan een blik in de buitenwereld en steken hun kop uit het nesthol. Nog even en het ouderpaar heeft weer rust, want dan zijn de jongen het huis uit.

Het is ook een gevaarlijke tijd voor de jongen, want door aanhoudend te blijven smeken om eten, lok je ook rovers zoals eekhoorns, marters en zelfs andere (roof)vogels naar het nest. Met een beetje pech wordt het hele legsel opgegeten en hebben de grote bonte spechten alle moeite voor niks gedaan. Triest natuurlijk, maar dat is nou eenmaal de natuur: eten en gegeten worden.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON
Foto: Marek Szczepanek (GFD Licentie)