boorplatform

Onderzoek: vleermuizen op offshore-platforms!

Zoogdiervereniging
28-AUG-2008 - Vleermuizen blijken zich ook op zee te begeven. Op offshore-platforms in het Nederlands deel van de Noordzee worden regelmatig vleermuizen gesignaleerd. Dit blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging VZZ.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging VZZ op donderdag 28 augustus 2008

Vleermuizen blijken zich ook op zee te begeven. Op offshore-platforms in het Nederlands deel van de Noordzee worden regelmatig vleermuizen gesignaleerd. Dit blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging VZZ.

De meeste mensen associëren vleermuizen met grotten en kerkzolders en nou niet bepaald met de zee. Toch blijken ze daar ook te vliegen. Incidentele waarnemingen waren er al langer maar nu zijn de waarnemingen op platforms op een rijtje gezet en kan geconcludeerd worden dat de vleermuis de zee niet mijdt. Eerder werd al bekend dat vleermuizen het slachtoffer kunnen worden van het toenemend aantal windmolens in Nederland.

In de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging VZZ worden waarnemingen beschreven van vleermuizen afkomstig van offshore-platforms van het Nederlands deel van de Noordzee in de periode van 1998 tot 2007. Het betreft met name ruige dwergvleermuizen maar ook rosse vleermuizen, een laatvlieger, twee voor Nederlands grondgebied zeer bijzondere noordse vleermuizen en tweekleurige vleermuizen. De vleermuizen werden aangeleverd door platform werkers via Den Helder Airport. Na ontvangst zijn ze door deskundigen bestudeerd en genoteerd. De meeste vleermuizen werden aangetroffen in de herfst, en in mindere mate in de lente. Het gaat dus met name om trekkende soorten die net als de vogels in lente en herfst migreren naar andere oorden. De precieze trek van bijvoorbeeld de ruige dwergvleermuis is overigens nog onbekend. Nader onderzoek is mede daarom dan ook gewenst.

Meer lezen?
Download het artikel in Lutra (onderaan staat een Nederlandstalige samenvatting)
Zorgen over effecten windmolens op vleermuizen

Tekst: Eric van Kaathoven (de Zoogdiervereniging VZZ) en Jan Boshamer, een van de onderzoekers
Foto: Chad Teer, Creative Commons


LET OP: 30 AUGUSTUS, EUROPESE NACHT VAN DE VLEERMUIS!
Op 30 augustus wordt in heel Europa de jaarlijkse Nacht van de Vleermuis gehouden. In het hele land worden excursies en lezingen georganiseerd. Voor een overzicht van de activiteiten, kijk op www.vleermuis.net