Grauwe gors,  (1822 - 1906). Scanned from Svenska fåglar

Zeeland helpt akkervogels de winter door

De Natuurkalender
24-SEP-2008 - Het gaat slecht met de Nederlandse akkervogels. Grauwe gors en ortolaan zijn zo goed als verdwenen, terwijl aantallen veldleeuwerik en patrijs in razend tempo achteruit gaan. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat een verslechterde voedselsituatie in de winter een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van een aantal soorten.

Bericht uitgegeven door de Natuurkalender op woensdag 24 september 2008

Het gaat slecht met de Nederlandse akkervogels. Grauwe gors en ortolaan zijn zo goed als verdwenen, terwijl aantallen veldleeuwerik en patrijs in razend tempo achteruit gaan. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat een verslechterde voedselsituatie in de winter een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van een aantal soorten.

 

 

Grauwe gors

Overwinterende akkervogels voeden zich vooral met zaden en granen. Door efficiëntere oogstmethoden en het onderploegen van gewasresten valt er tegenwoordig ‘s winters weinig meer te halen op de akkers. Om meer inzicht te krijgen in hoe overwinterende akkervogels beter beschermd kunnen worden, worden in Zeeland proeven gedaan met het verhogen van het voedselaanbod. Delen van graanakkers worden niet geoogst en andere delen niet ondergeploegd. Naar verwachting zullen deze stukjes in de winter grote aantallen overwinterende akkervogels aantrekken. Daarnaast wordt agrariërs gevraagd hoe deze maatregelen inpasbaar zijn in hun bedrijfsvoering. Het project gaat in de winter van 2008 op 2009 van start en wordt mede gefinancierd door Vogelbescherming Nederland.

Bron: Vogelbescherming Nederland
Afbeelding: Ferdinand von Wright, Svenska fåglar