Grauwe gans

Vogelbescherming vecht afschot ganzen aan

Vogelbescherming Nederland
16-NOV-2008 - Vogelbescherming Nederland vecht de ontheffingen aan die de provincie Friesland verleent voor het afschieten van ganzen. De provincie houdt zich niet aan het landelijk beleid, zo vindt Vogelbescherming.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zondag 16 november 2008

Vogelbescherming Nederland vecht de ontheffingen aan die de provincie Friesland verleent voor het afschieten van ganzen. De provincie houdt zich niet aan het landelijk beleid, zo vindt Vogelbescherming.

In heel Nederland zijn foerageergebieden aangewezen waar ganzen met rust worden gelaten en waar ze voldoende voedsel kunnen vinden. Friesland heeft de boeren die binnen deze gebieden liggen, maar niet aan deze regeling meedoen, toestemming gegeven om de ganzen te doden. Hierdoor komt het doel van het beleid, namelijk rust en een veilige voedselplek voor ganzen, onder druk te staan.

Vorig jaar werd zelfs vastgesteld dat ganzen geschoten werden toen zij op weg waren van hun slaapplaatsen naar de foerageergebieden. Dit heeft niets meer te maken met verjaging en schadebestrijding, maar eerder met plezierjacht. Plezierjacht op ganzen is al jaren verboden in Nederland.

 
  Twee grauwe ganzen
Vogelbescherming Nederland ontving deze berichten het vorige winterseizoen. Ze zijn aanleiding geweest om dit jaar de ontheffingen bij de provincie Friesland aan te vechten. Friesland is een van de weinige plaatsen in ons land waar we de vogeltrek zo goed van dichtbij kunnen zien: van de aankomst in Nederland, het overwinteren en tot het vertrek naar hun broedgebieden in het noorden. Een vliegende V-formatie ganzen op een koude winteravond hoort bij Nederland, net als Sinterklaas en stamppot met worst.

Nederland ontvangt ieder jaar meer dan een miljoen overwinterende ganzen. Deze ganzen broeden in het Arctische noorden en ontvluchten de barre winter daar. Gezien de beschikbaarheid van gras en oogstresten is ons land in de winterperiode heel erg in trek bij al die ganzen. Maar al die ganzen veroorzaken ook schade aan de landbouw, vandaar dat er afspraken zijn gemaakt hoe we met deze wintergasten omgaan. De provincie Friesland toont zich een slechte gastheer door zich niet aan deze afspraken te houden.


Grauwe ganzen

Heel in het kort houden die afspraken in dat op 80.000 hectare de overwinterende ganzen in zogenaamde ganzenfoerageergebieden welkom zijn en dat daarbuiten de ganzen verjaagd mogen worden. Buiten de foerageergebieden mag het verjagen van kolgans en grauwe gans ook ondersteund worden met beperkt afschot. Het punt is nu dat deze vergunningen afschot van ganzen mogelijk maakt in en in de onmiddellijke omgeving van de gebieden die juist zijn ingericht voor ganzen en waar voldoende rust en voedsel gegarandeerd moet zijn.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Martin Hierck