Brilduiker. Foto: Adrian Pingstone, GNU-licentie

Duikbrillen en punthoofden

Vogelbescherming Nederland
8-FEB-2009 - Vogels met een duikbril, zouden die niet gewoon brilduikers heten? Inderdaad! Een echte duikbril hebben ze natuurlijk niet, maar ze zoeken hun voedsel wel onder water. In deze tijd van het jaar kom je op de wat grotere, zoete wateren heel wat brilduikers tegen.
Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zondag 8 februari 2009.

Vogels met een duikbril, zouden die niet gewoon brilduikers heten? Inderdaad! Een echte duikbril hebben ze natuurlijk niet, maar ze zoeken hun voedsel wel onder water. In deze tijd van het jaar kom je op de wat grotere, zoete wateren heel wat brilduikers tegen.

  
De brilduiker is een duikeend die altijd wat verder van de kant te vinden is dan de kuifeend en de tafeleend. Brilduikers zoeken uitsluitend overdag naar voedsel. Dat is een prachtig gezicht: hele groepen duiken tegelijkertijd onder water. Brilduikers leven van verschillende bodemdieren, zoals zoetwatermosseltjes en kreeftachtigen.

Schuw zijn ze, deze duikeenden. Als er binnen vijfhonderd meter een bootje verschijnt, vliegen ze al op. Geen onverstandige beslissing, want in veel landen wordt er nog gejaagd op de brilduiker.

Er broeden weinig brilduikers in ons land, het is vooral een wintergast. Zijn naam dankt hij aan de witte vlek tussen zijn oog en snavel: de bril. Deze bril zie je alleen bij de mannetjes, de vrouwtjes hebben gewoon een bruin koppie. De brilduiker zou dan ook beter ‘punthoofdeend’ kunnen heten, vernoemd naar zijn puntvormige hoofd.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Adrian Pingstone, GNU-licentie