Pimpelmees aan vetbol. This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License

Plotselinge voorjaar funest voor mezen?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
29-APR-2009 - In april ging het ineens heel hard met de natuur. Alles liep in één keer uit en staat nu in bloei en blad. Naar verwachting gaat het voor een groot aantal vogelsoorten zelfs een beetje te hard.

Bericht uitgegeven door SOVON op woensdag 29 april 2009 

In april ging het ineens heel hard met de natuur. Alles liep in één keer uit en staat nu in bloei en blad. Naar verwachting gaat het voor een groot aantal vogelsoorten zelfs een beetje te hard.

 
  Pimpelmees aan vetbol
Door de relatief strenge winter zijn veel standvogels (vogels die hier overwinteren) in een niet al te beste conditie aan het broedseizoen begonnen. De stadse mezen konden hun buikje nog wel rond eten aan de vetbollen en pinda's op de voedertafel, maar veel 'buiten'vogels hadden het zwaar doordat voedsel veel schaarser en moeilijker bereikbaar was. Toen alles de eerste weken van april ineens ging groeien en bloeien, kregen ze niet echt de kans om op tijd in de juiste (broed)conditie te raken. Omdat veel mezen nu pas gaan nestelen missen ze waarschijnlijk de rupsenpiek, die weer afhankelijk is van de groei van het blad. We wachten met spanning het verloop van het broedseizoen af.

Harvey van Diek en Frank Majoor, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Flickr