vos, wikipedia, public domain

Vos gesignaleerd op Vlieland

16-JUL-2009 - Op Vlieland is een vos waargenomen. Wat afgelopen dagen nog een vermoeden was, is nu bevestigd: de vos is gefilmd. Staatsbosbeheer acht het niet aannemelijk dat de vos op eigen gelegenheid naar het eiland is gekomen. Hoe wel, is nog onduidelijk.

Bericht uitgegeven op donderdag 16 juli 2009

Op Vlieland is een vos waargenomen. Wat afgelopen dagen nog een vermoeden was, is nu bevestigd: de vos is gefilmd. Staatsbosbeheer acht het niet aannemelijk dat de vos op eigen gelegenheid naar het eiland is gekomen. Hoe wel, is nog onduidelijk.

De vos heeft vele honderden nesten van aalscholvers, lepelaars en (zilver)meeuwen op het eiland leeggeroofd. Vlieland is uniek, omdat veel vogelsoorten, zoals de aalscholver, hier op de grond broeden en niet in de bomen. De vos verstoort het ecosysteem. Staatsbosbeheer neemt aan dat er sprake is van illegale introductie en heeft vanwege de negatieve invloed op het bestaande ecosysteem op Vlieland in overleg met gemeente, provincie en ministerie van Landbouw besloten om in te grijpen.

Zie ook het filmpje op de website van Staatsbosbeheer

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: U.S. Fish and Wildlife Service