Rode beek

Rode Beek weer in trek bij beekprik

11-AUG-2009 - Eind juli vond 'Viswerkgroep ‘De Prik' beekprikken in de Rode Beek op de Veluwe. Dit was voor het eerst sinds de beek vorig jaar is teruggebracht in zijn vroegere staat. Het leven in de beek heeft zich zeer snel hersteld van de ingrijpende herstelwerkzaamheden.

Bericht uitgegeven op dinsdag 11 augustus 2009

Eind juli vond 'Viswerkgroep ‘De Prik' beekprikken in de Rode Beek op de Veluwe. Dit was voor het eerst sinds de beek vorig jaar is teruggebracht in zijn vroegere staat. Het leven in de beek heeft zich zeer snel hersteld van de ingrijpende herstelwerkzaamheden.

Vorig jaar is de Rode Beek in Vaassen over een lengte van circa 1 kilometer tijdelijk drooggezet in verband met werkzaamheden door Waterschap Veluwe. Zo is in de droge beek een nieuwe, ondoorlatende leemlaag aangebracht. Ook werden de waterstromen van Rode Beek en Nieuwe beek weer gescheiden door herstel van het historische scheidingsschot tussen het 'rode beek'-water en helder water uit de Nieuwe Beek. Om de zeldzame vissen in de Rode Beek tegen het tijdelijke droogvallen te beschermen, zijn ze weggevangen en bovenstrooms uitgezet. Sinds begin 2009 stroomt er weer water door de gehele beek.

 
Rode beek tijdens bemonstering

Tussen 27 juli en 2 augustus bemonsterde 'Viswerkgroep De Prik' de Rode Beek in opdracht van Waterschap Veluwe. Bij dit onderzoek vonden zij in het opnieuw ingerichte deel van de Rode Beek weer grote hoeveelheden beekprik. Bovendien waren het visjes in verschillende ontwikkelingsstadia en lengtes. Zowel Waterschap Veluwe, als de leden van 'De Prik' zijn heel tevreden met dit resultaat. Boven verwachting snel is het leven in de beek hersteld van de ingrijpende werkzaamheden. Het onderstreept hoe belangrijk het is om zorgvuldig met natuur om te gaan.

Bron: Waterschap Veluwe
Foto: Romeo Neuteboom Spijker