Ronde zonnedauw GNU-licentie voor vrije documentatie

Baggerdepot wordt interessant natuurgebiedje

9-SEP-2009 - Op een oud baggerdepot in de Nieuwkoopse Plassen is de afgelopen jaren bijzondere flora en fauna gaan leven. In augustus is het depot met kleine ingrepen ingepast in het natuurlijke landschap.

Bericht uitgegeven op woensdag 9 september 2009

Op een oud baggerdepot in de Nieuwkoopse Plassen is de afgelopen jaren bijzondere flora en fauna gaan leven. In augustus is het depot met kleine ingrepen ingepast in het natuurlijke landschap.

Ronde zonnedauw en tormentil

 
  Ronde zonnedauw
Achter de werkschuur van Natuurmonumenten in Woerdense Verlaat ligt een oud baggerdepot. In 1999 is hier bagger gespoten bij het uitdiepen van de Nieuwkoopse Plassen. In de loop der jaren is de grond tot rust gekomen en is het depot uitgegroeid tot een interessant stuk natuur. Nu staan er bijzondere planten als ronde zonnedauw, echte koekoeksbloem en tormentil. Ook is er een ondiepe plas waar in de winter verschillende soorten eenden overwinteren. De blauwe kiekendief komt daar op af en is 's winters regelmatig te zien. In het voorjaar zoeken zomertalingen, tureluurs en kieviten naar voedsel of ze broeden er zelfs.

Baggerdepot wordt natuur
Om het depot beter in te passen in het landschap is de dijk die rondom het gebied voor een groot deel afgegraven. Een kleine verhoging blijft bestaan om er voor te zorgen dat het gebied even nat blijft als het nu is. Na de werkzaamheden in augustus is er weinig meer te zien van het oude baggerdepot. De natuur in het heringerichte gebied is goed te zien vanaf de Hollandsekade in Woerdense Verlaat.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Michael Gasperl, de GNU-licentie voor vrije documentatie