Lepelaar, www.ivnvechtplassen.org

Broedende lepelaars terug in Nieuwkoopse Plassen

22-SEP-2009 - Dit jaar hebben er minstens drie paar lepelaars gebroed in de Nieuwkoopse Plassen. Door de aanleg van nieuwe natuur is het gebied weer aantrekkelijk voor de witte vogels. Het is 35 jaar geleden dat er lepelaars gebroed hebben in het plassengebied.

Bericht uitgegeven op dinsdag 22 september 2009

Dit jaar hebben er minstens drie paar lepelaars gebroed in de Nieuwkoopse Plassen. Door de aanleg van nieuwe natuur is het gebied weer aantrekkelijk voor de witte vogels. Het is 35 jaar geleden dat er lepelaars gebroed hebben in het plassengebied.

Goede combinatie met de Groene Jonker
De aanleg van het nieuwe natuurgebied de Groene Jonker, vlak naast de Nieuwkoopse Plassen, heeft voor een groot deel bijgedragen aan het broedsucces van de lepelaars. Boswachter Van Schie: ’De natte natuur van de Groene Jonker is uitstekend voor lepelaars. In het ondiepe water vergaren ze met hun kenmerkende snavel hun kostje bijeen. In combinatie met de broedmogelijkheden in de Nieuwkoopse Plassen is dat een perfecte combinatie’. De lepelaars hebben in een rustig gedeelte van de Nieuwkoopse Plassen gebroed in bomen. 

Aanleg nieuwe natuur is succes
De Groene Jonker vormt een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Zuid-Holland. Het gebied is in 2007 ingericht en sindsdien is het daar een komen en gaan van vogels. Het broedsucces van de lepelaars in de Nieuwkoopse Plassen laat zien dat de aaneensluiting van natuurgebieden mooie resultaten oplevert.

Lepelaars te zien in de Groene Jonker
De jonge lepelaars zijn nu uitgevlogen en zijn, samen met hun ouders, regelmatig te zien in de Groene Jonker. Binnenkort vertrekken ze naar Afrika om te overwinteren.

Bron: Natuurmonumenten 
Foto: IVN Vecht & Plassengebied