atalanta1-klein

Atalanta is er nog

De Vlinderstichting
12-NOV-2009 - De meeste dagvlinders zijn inmiddels in overwintering. Als het even mooi weer is zijn er nog wel vlinders te zien en de atalanta wordt nog het meest gemeld.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 12 november 2009

De meeste dagvlinders zijn inmiddels in overwintering. Als het even mooi weer is zijn er nog wel vlinders te zien en de atalanta wordt nog het meest gemeld.

De meeste vlindersoorten overwinteren als ei, rups of pop. De vlinders zijn vrijwel allemaal verdwenen nu. Alleen het bont zandoogje wordt van deze soorten nog af en toe als vlinder waargenomen. De andere dagvlinderwaarnemingen hebben allemaal betrekking op soorten die als vlinder overwinteren zoals dagpauwoog en gehakkelde aurelia, of op trekvlinders zoals distelvlinder, oranje luzernevlinder of atalanta. De afgelopen dagen is vooral de laatste nog gemeld. De trekvlinders die hier nu nog zijn zullen voor een deel nog proberen naar het zuiden te vliegen, hoewel het natte weer van de afgelopen dagen deze trek niet gemakkelijk maakt. De vlinders die hier blijven zullen waarschijnlijk, zodra het flink gaat vriezen, sterven. Als het zacht weer blijft zullen ze kunnen overleven. Wel is dan van belang dat ze op de momenten dat ze actief zijn voedsel kunnen vinden. Bloeiende planten of rottend fruit zijn voor atalanta aantrekkelijke voedselbronnen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting