Heidelandschap

Investeren in Natura 2000 is de moeite waard

Vogelbescherming Nederland
17-NOV-2009 - Het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000, ontvangt onvoldoende financiering voor het herstel en beheer waardoor afgesproken natuurdoelen niet zullen worden gehaald. Voor zes landen, waaronder Nederland, is onderzocht wat de kosten en beschikbare fondsen voor de realisatie en het beheer van de Natura 2000-gebieden zijn. De kosten voor herstel en beheer van de Natura 2000-gebieden in Nederland zijn naar schatting € 2 miljard tot 2020.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 17 november 2009

 

Het Europese netwerk van natuurgebieden, Natura 2000, ontvangt onvoldoende financiering voor het herstel en beheer waardoor afgesproken natuurdoelen niet zullen worden gehaald. Voor zes landen, waaronder Nederland, is onderzocht wat de kosten en beschikbare fondsen voor de realisatie en het beheer van de Natura 2000-gebieden zijn. De kosten voor herstel en beheer van de Natura 2000-gebieden in Nederland zijn naar schatting € 2 miljard tot 2020. 

Van deze 2 miljard is ongeveer 20% nodig voor het dagelijkse beheer van de gebieden en zo’n 80% voor eenmalig herstel van de veelal in slechte staat verkerende natuur. Volgens een eerste inschatting is er tot 2013 € 1 miljard beschikbaar vanuit Europese, nationale en provinciale fondsen.

 

Natura 2000 is het Europese ecologische netwerk van natuurgebieden waarmee de meest bijzondere en waardevolle natuur van Europa wordt beschermd. In Nederland zijn er 162 Natura 2000-gebieden met een totale oppervlakte van zo’n 1,1 miljoen hectare. Veel vogelsoorten komen vrijwel uitsluitend hier voor. Natura 2000 staat onder druk, maatschappelijk én ecologisch gezien. Veel gebieden functioneren onvoldoende voor de vogels, bijvoorbeeld door onvoldoende waterkwaliteit, verdroging of te hoge recreatiedruk. Door klimaatverandering komen de populaties van veel vogels onder nog grotere druk te staan dan nu het geval is. Natuurgebieden moeten daarom ‘robuust’ en klimaatbestendig worden gemaakt en letterlijk groter worden.

 

Het is niet alleen voor de vogels en het behoud van de natuur belangrijk om voldoende in Natura 2000-gebieden te investeren, maar ook om economische redenen. De meest waardevolle functies van de natuur betreffen onder andere het leveren van grondstoffen, bescherming tegen overstromingen en recreatie. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in 2006 bijvoorbeeld blijkt dat de geschatte bruto bijdrage van de Nederlandse Natura 2000-gebieden aan de welvaart € 4,5 miljard per jaar is. Investeren in Natura 2000 is dus de moeite meer dan waard!

 

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland

Foto: Arnold van Rijsewijk