Aalscholver

Broedkolonie aalscholvers Middelplaten gehalveerd

26-FEB-2010 - Op het eiland Middelplaten in het Veerse Meer (Zeeland) broedt sinds 1988 elk jaar een kolonie aalscholvers. Uit afgelopen vogeltellingen blijkt dat de kolonie is gehalveerd. Natuurmonumenten start in het voorjaar een onderzoek.

Bericht uitgegeven op vrijdag 26 februari 2010

Op het eiland Middelplaten in het Veerse Meer (Zeeland) broedt sinds 1988 elk jaar een kolonie aalscholvers. Uit afgelopen vogeltellingen blijkt dat de kolonie is gehalveerd. Natuurmonumenten start in het voorjaar een onderzoek.

Halvering van het broedaantal
In 2002 werden er 550 broedparen aalscholvers op de Middelplaten in het Veerse Meer geteld. Uit de tellingen van de afgelopen twee jaar blijkt dat de helft van het aantal broedparen verdwenen is. Beheerder Natuurmonumenten kan op het moment nog niet met zekerheid zeggen wat de reden is.

Mogelijke verklaringen
Een mogelijke verklaring kan zijn dat de kolonie inmiddels is uitgewaaierd naar betere plekken zoals de Speelmansplaten of de Maire en de Schelphoek op Schouwen-Duiveland. Het voedselaanbod in het Veerse Meer is de afgelopen jaren afgenomen door het inlaten van zout water uit de Oosterschelde. Hierdoor wordt ook het water van het Veerse Meer zouter. Daarnaast kan de slechte staat van de bomen meespelen. Zij hebben de afgelopen jaren flink te lijden gehad onder de ontlasting van de vogels.

Start van een onderzoek
Om meer zekerheid over de afname te hebben, starten geïnteresseerde vogelonderzoekers samen met Natuurmonumenten komend voorjaar een onderzoek. Hierbij wordt bijvoorbeeld de samenstelling van braakballen van 10 jaar geleden vergeleken met braakballen die komend voorjaar worden verzameld. Ook andere mogelijke oorzaken komen aan de orde.

Bron en meer informatie: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht en Plassengebied