jonge zwijntjes

Er zijn weer jonge wilde zwijnen

Zoogdiervereniging
27-FEB-2010 - De eerste biggetjes zijn geboren in het Jaar van het Wild Zwijn. Maar wat voor gevolgen heeft de stevige winter van dit jaar voor de jonge zwijnen? Onderkoeling is namelijk één van de grootste doodsoorzaken voor biggen in de eerste maanden na de geboorte.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 27 februari 2010

 

De eerste biggetjes zijn geboren in het Jaar van het Wild Zwijn. Maar wat voor gevolgen heeft de stevige winter van dit jaar voor de jonge zwijnen? Onderkoeling is namelijk één van de grootste doodsoorzaken voor biggen in de eerste maanden na de geboorte.
 

De eerste jonge zwijnen van het Jaar van het Wild Zwijn zijn al gesignaleerd. De kleine zwijntjes in pyjamavacht worden na een draagtijd van 16 tot 17 weken geboren in een ‘ketel’, een door de zeug aangelegd nest. Hier verblijven ze ongeveer een week, waarna ze zich weer aansluiten bij de rotte (de groep). De worp bestaat uit drie tot twaalf biggen.

In de eerste maanden na de geboorte is onderkoeling één van de grootste doodsoorzaken onder de biggen. De stevige winter heeft dan ook ongetwijfeld invloed op de overlevingskansen van de jonge biggen. Meestal krijgt een zeug één worp per jaar. Mocht de eerste worp vroeg verloren gaan, dan kunnen de zwijnen echter in de loop van het jaar een tweede worp krijgen. De kans dat er later dit jaar opnieuw biggen worden geboren is dan ook groot.

De biggen worden tot twee maanden na de geboorte gezoogd, maar blijven nog ongeveer anderhalf jaar bij de moeder. Jonge zeugen blijven deel uitmaken van de rotte en zijn na een jaar geslachtsrijp. In voedselrijke jaren kunnen zij zelfs in hun eerste jaar al een nest werpen.

De zeug verdedigt haar biggen zeer agressief en staat alleen andere zeugen met jongen toe om in de buurt van haar jongen te komen. Dit is niet overbodig, want keilers (mannelijke zwijnen) schijnen tot kannibalisme te neigen. Ook tegen mensen verdedigt de zeug haar biggen agressief. Dus mocht u er op uit gaan, benader de biggen niet en laat ze lekker hun gang gaan.Tekst: Marcella Oerlemans, Zoogdiervereniging
Foto: Paul van Hoof, www.paulvanhoof.nl