Jonge koolmeesjes

Wanneer komen de oehoe-eieren uit?

Vogelbescherming Nederland
19-MRT-2010 - Zondag begint de lente. Door de lange en strenge winter is de lente dit jaar wat laat op gang gekomen, ook voor de vogels. Maar er zijn al volop ontwikkelingen in de vogelwereld. Zo zullen de oehoe-eieren bijna uitkomen…

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 19 maart 2010

Zondag begint de lente. Door de lange en strenge winter is de lente dit jaar wat laat op gang gekomen, ook voor de vogels. Maar er zijn al volop ontwikkelingen in de vogelwereld. Zo zullen de oehoe-eieren bijna uitkomen…

Naar verwachting komen de eieren van de oehoe, te zien op www.beleefdelente.nl, binnen een paar dagen al uit. De oehoe is namelijk rond 18 februari begonnen met broeden. Bij een gemiddelde broedtijd van 33 dagen betekent dat, dat de eieren rond 21 maart uit zullen komen. Krijgt het oehoepaar echte lentekuikens?

Op www.beleefdelente.nl is daarnaast te zien hoe de ooievaars druk bezig zijn hun nest af te bouwen en hoe ze aan het paren zijn. De holenduif zit net als vorig jaar te broeden in de nestkast van de torenvalk. Zal de torenvalk weer in staat zijn om zijn nest te heroveren of krijgt de holenduif de kans haar eieren rustig uit te broeden?

Jonge koolmeesjes (foto: Petra Wegner)

Bij de koolmezenkast is het nog rustig. Door de lange strenge winter is het niet onwaarschijnlijk dat er dit jaar minder koolmezen zijn en dat ze wat later beginnen met broeden. Maar temperatuur is niet de enige factor die invloed heeft op het tijdstip van broeden, ook het voedselaanbod is belangrijk. Zo zijn er dit jaar veel muizen, waardoor de steenuil misschien relatief vroeg eieren gaat leggen, in de eerste week van april. Een paasei is niet uit te sluiten!

Vogelbescherming Nederland heeft webcams opgesteld bij de nesten van de steenuil, torenvalk, kerkuil, ooievaar, boerenzwaluw, koolmees, boomklever en de oehoe. Op www.beleefdelente.nl zijn dagelijks korte filmpjes met hoogtepunten te zien. Zie bijvoorbeeld hoe de paddentrek letterlijk aan het nest van de oehoe voorbij komt of hoe de ooievaars paren en vechten met rivalen. Kijk ook mee en ontdek wanneer de oehoekuikens uitkomen!

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Petra Wegner