Azoren goudvink

Een vijfde van alle vogelsoorten bedreigd

Vogelbescherming Nederland
28-MEI-2010 - Elk jaar bekijkt BirdLife International, de internationale koepelorganisatie van Vogelbescherming Nederland, hoe het met alle vogels gaat. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat bijna een vijfde van de 10.027 vogelsoorten is bedreigd in het voortbestaan. Met het verdwijnen van de Madagaskar Dodaars is de lijst met uitgestorven vogels uitgegroeid tot 132.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 28 mei 2010

Elk jaar bekijkt BirdLife International, de internationale koepelorganisatie van Vogelbescherming Nederland, hoe het met alle vogels gaat. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat bijna een vijfde van de 10.027 vogelsoorten is bedreigd in het voortbestaan. Met het verdwijnen van de Madagaskar Dodaars is de lijst met uitgestorven vogels uitgegroeid tot 132.

De Madagaskar Dodaars, een klein soort fuut, kwam voor in het oosten van het eiland Madagaskar. De soort nam zeer snel in aantal af toen exotische roofvissen door mensen werden geïntroduceerd in de meren. Ook raakten de vogels verstrikt in de nylon visnetten die lokale vissers steeds vaker gebruiken. BirdLife heeft geen hoop meer dat er nog een Madagaskar Dodaar gevonden wordt.

'Het uitsterven van deze vogelsoort is helaas een schoolvoorbeeld van het onvoorziene effect van het ingrijpen van de mens in kwetsbare ecosystemen, zoals waterrijke gebieden,' zegt Dr. Leon Bennun van BirdLife International. 'Exotische soorten bedreigen wereldwijd lokale soorten en groeien uit tot één van de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit.'

Azoren goudvink (Foto: Pedro Monteiro)
Gelukkig is er ook goed nieuws. Met de Azoren goudvink gaat het dankzij intensief beschermingswerk steeds beter. Door het herstel van het leefgebied op de Azoren is deze Europese bedreigde soort in aantal toegenomen. Twee BirdLife partners, SPEA (BirdLife in Portugal) en RSPB (BirdLife in het Verenigd Koninkrijk) werken met andere organisaties samen om de natuurlijke vegetatie op de eilanden blijvend te herstellen. Door dit werk is de soort in aantal toegenomen en is de alarmstatus van 'met uitsterven bedreigd' verlaagd naar 'bedreigd'.  De Azoren goudvink laat zien dat beschermen werkt.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Pedro Monteiro