Wikipedia, publiek domein

Tijd voor flierefluiters

De Natuurkalender
30-MEI-2010 - Halverwege mei is de gewone vlier weer gaan bloeien. Hoewel de afgelopen jaren de eerste bloeiende vlier al in april werd waargenomen, is deze dit jaar pas 10 mei doorgegeven. Half mei is echter vanouds wel het tijdstip dat we gewend zijn om de witte bloemen te zien verschijnen. In dat opzicht loopt de bloei van de gewone vlier dit jaar dus op schema.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

Halverwege mei is de gewone vlier weer gaan bloeien. Hoewel de afgelopen jaren de eerste bloeiende vlier al in april werd waargenomen, is deze dit jaar pas 10 mei doorgegeven. Half mei is echter vanouds wel het tijdstip dat we gewend zijn om de witte bloemen te zien verschijnen. In dat opzicht loopt de bloei van de gewone vlier dit jaar dus op schema.

Een bloeiende gewone vlier Op 10 mei is de eerste bloeiende gewone vlier (Sambucus nigra) doorgegeven bij De Natuurkalender. Vorig jaar deed men de eerste waarneming al op 16 april. Ook in 2008 zagen mensen in april bloeiende vlieren en in 2007 was de primeur al op 10 april. Een maand verschil met dit jaar. De zachte en zonnige voorjaren van de afgelopen jaren hebben waarschijnlijk geleid tot dit grote verschil in timing. Een flexibele plant dus, die vlier.

Losse knopschubben zorgen ervoor dat de plant snel kan uitpakken na de winter. De vlier is een vrij algemeen voorkomende struik in Nederland die dus normaal gesproken vanaf half mei in bloei is te verwachten, maar in een warm voorjaar al vanaf half april. De welbekende donkere bessen rijpen dit jaar waarschijnlijk vanaf begin augustus. In jaren met een vroeg voorjaar zijn de rijpe bessen al te zien vanaf eind juli.

Het is eigenlijk een zeer multifunctionele plant. De vogels weten de bessen namelijk zeer te waarderen. En als tegenprestatie verspreiden ze via de vogelpoep de zaadjes. Vreemd genoeg zijn het juist de takken van de gewone vlier die voor de mens aantrekkelijk zijn. Deze zijn namelijk makkelijk uit te hollen en zo tot fluitje om te toveren. Zo kun je nog eens een echte ‘flierefluiter’ worden.

Eerste bloei van gewone vlier in 2010 (bron: De Natuurkalender)

De komende maand verwachten we nog meer bloeiende vlieren. De Natuurkalender wil graag weten wanneer u de eerste gewone vlier in bloei ziet staan. De datum van de start van de bloei is de dag waarop op de verst ontwikkelde tuil tenminste de helft van de bloemen zich hebben geopend.

Tekst: Lysanne Snijders, De Natuurkalender
Foto: Wikipedia Publiek Domein

Bronnen:
De Natuurkalender
Plantaardigheden.nl