Overstekende eenden verkeersbord

Let op! Overstekende jonge vogels

6-JUN-2010 - De nieuwe natuur van de Sint Jacobspolder is succesvol voor kustbroedvogels. De jonge kluten die net geboren zijn, gaan nu zelf op zoek naar voedsel. De autoweg naast het gebied is daarbij een obstakel. Natuurmonumenten heeft samen het Waterschap verkeersborden geplaatst.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De nieuwe natuur van de Sint Jacobspolder is succesvol voor kustbroedvogels. De jonge kluten die net geboren zijn, gaan nu zelf op zoek naar voedsel. De autoweg naast het gebied is daarbij een obstakel. Natuurmonumenten heeft samen het Waterschap verkeersborden geplaatst.
 
Waarschuwingsbord voor overstekende jonge vogels (foto: Publiek Domein)Het nieuwe natuurgebied Sint Jacobspolder (Zeeland) bleek vorig jaar al een succes te zijn met maar liefst meer dan 100 paar broedende kluten. Ook broedt er een kleine kolonie kokmeeuwen en plevieren, zoals strand- en bontbekplevier. Het natuurgebied is in 2007 aangelegd met precies dit doel: een hoogwatervluchtplaats voor steltlopers en broedgebied voor kluut en kokmeeuw bieden.

De meeste eieren van de nesten zijn uitgekomen en het is een drukte van jewelste met jonge vogels. Jonge kluten verlaten onmiddellijk het nest om zelf voedsel te gaan zoeken. In het natuurgebied zijn er insecten en kleine kreeftjes te vinden. Maar de vogels zoeken ook in de slikken van de Westerschelde en moeten daarvoor een weg oversteken. Veel jongen sterven bij de zeoversteek.

Bewoners uit het nabij gelegen Baarland wilden hier graag wat aan doen en attendeerden Natuurmonumenten erop. Samen met het Waterschap Zeeuwse Stromen zijn er borden ontwikkeld die langs de Zeedijk zijn geplaatst. Zo wordt automobilisten gevraagd snelheid te minderen en gaan er hopelijk minder kleine vogels dood.

Bron: Natuurmonumenten