sika hert

Exotische herten gezocht

Zoogdiervereniging
17-JAN-2011 - In het kader van 'signalering exoten' zoekt de Zoogdiervereniging naar waarnemingen van exotische herten zoals sikahert en muntjak. Het sikahert blijkt zich te kunnen inkruisen met ons edelhert. In Schotland is dit al op grote schaal gebeurd.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

In het kader van "signalering exoten" zoekt de Zoogdiervereniging naar waarnemingen van exotische herten zoals sikahert en muntjak. Het sikahert blijkt zich te kunnen inkruisen met ons edelhert. In Schotland is dit al op grote schaal gebeurd.

Sikahert (foto: Clifton Beard, Creative Commons)In Europa komen diverse hertensoorten uit andere werelddelen voor. Met name door de Engelsen is er in de koloniale tijden veel met hertachtigen gesleept. Dieren werden uitgezet op grote landgoederen om daar wat variatie te creëren. Daardoor komt in Engeland nu  onder andere het exotische sikahert (Cervus nippon) in het wild voor.

Het sikahert is een fors hert: het lijkt sterk op het edelhert, maar is wat meer gedrongen. Het gewei heeft tot vier vertakkingen; bij edelhert kunnen dat er ook meer zijn. Net als bij het edelhert hebben alleen mannelijke sikaherten een gewei. De staart heeft, in tegenstelling tot die van het edelhert, vaak een zwarte streep. In de zomer hebben hindes lichte vlekken.

Het sikahert is nauw verwant aan ons edelhert, en kan zich daarmee ook voortplanten. In Schotland bleek uit een studie aan de genetica van wilde edelherten dat tot veertig procent van het genetisch materiaal in wat men dacht dat Schotse edelherten waren, afkomstig is van sikaherten. Dat was verrassend: men dacht altijd dat de invloed van inkruisen van ontsnapte sikaherten vrij klein was.

Nederland
In Nederland worden sporadisch exotische herten gemeld, maar worden soorten als het sikahert wel veel in hertenparkjes gehouden. Het sikahert werd tot nu toe twee keer in het wild waargenomen. In beide gevallen ging het om ontsnappingen: een dier bij 's-Graveland in 2005 en twee dieren in de winter van 2008-2009 op vrijwel dezelfde plek.

De Zoogdiervereniging, andere soortenorganisaties en Waarneming.nl verzamelen ook dit jaar waarnemingen van exotische dieren en planten in Nederland. Dat gebeurt op verzoek van het Team Invasieve Exoten (TIE). Het TIE adviseert de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over exoten die nog niet in Nederland zijn (preventie), maar ook over hoe om te gaan met exoten die al wel zijn waargenomen in Nederland. Op tijd signaleren van nieuwe exoten in Nederland is daarbij belangrijk.

Waarnemingen welkom
Heeft u een sikahert of een ander uitheems zoogdier gezien, geef deze dan door via Telmee.nl, Waarneming.nl of waarneming@zoogdier.nl. Ook oude waarnemingen zijn welkom! Een goede omschrijving van uw waarneming, of liever nog, een foto, is daarbij zeer welkom.

Tekst: Jasja Dekker, Zoogdiervereniging
Foto: Clifton Beard, Creative Commons

Verder lezen?
H.V. Senn, G.M. Swanson, S.J. Goodman, N.H. Barton, J.M. Pemberton, 2010. Phenotypic correlates of hybridisation between red and sika deer (genus Cervus). Journal of Animal Ecology 79(2): 414-425.