egel plat gereden in verkeer

Vroeg ontwakende egels vaak slachtoffer van ziekte en verkeer

Zoogdiervereniging
8-MRT-2011 - Egels die op warmere dagen in de winter al ontwaken, zijn vaak te zwak om zonder hulp te overleven. Ziektes en het verkeer zijn een veel voorkomende doodsoorzaak.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Egels die op warmere dagen in de winter al ontwaken, zijn vaak te zwak om zonder hulp te overleven. Ziektes en het verkeer zijn een veel voorkomende doodsoorzaak.

Toen het kort geleden voor winterse begrippen relatief warm was, zag ik op diverse plaatsen al dode egels liggen. Het massale ontwaken van egels laat nog even op zich wachten: dat gebeurt in de meeste jaren pas eind maart of begin april. Wat we ons niet realiseren is dat egels regelmatig, eens in de vijf dagen, uit hun winterslaap ontwaken. In de meeste gevallen blijven ze lekker knus in hun warme nest. Maar als het vroeg in februari een korte tijd relatief warm is, kunnen de egels aan de wandel gaan. Omdat hun vetreserves dan zo goed als op zijn, zullen ze naarstig op zoek gaan naar voedsel.

Drinkende egel (foto: Bob Dijksen)

Dit jaar is dat nog sterker het geval omdat door de natte nazomer van vorig jaar veel nesten verloren zijn gegaan waarna de vrouwtjes voor een tweede keer drachtig werden en een tweede nest in oktober wierpen. Jongen uit die nesten hebben niet voldoende kunnen opvetten en zijn met te weinig reserve hun winterslaap ingegaan. Dit heeft bij egelopvang in december al voor grote aantallen egels met ondergewicht geleid.

Veel dieren zullen in hun winterslaap zijn doodgegaan maar de iets sterkere dieren ontwaken in de warmere perioden met een 'honger als een leeuw'.

Egel verkeersslachtoffer (foto: Femke Wichern)

Wanneer u in uw tuin een dergelijke magere egel aantreft, kunt u naar de dichtstbijzijnde egelopvang van Egelbescherming Nederland bellen. In veel gevallen hebben de verzwakte egels een worminfectie of een andere aandoening en is hulp dringend gewenst. Bijvoeren met bijvoorbeeld zacht kattevoer of een egelmengsel is vaak onvoldoende omdat de dieren ziek zijn en de resterende periode van de winter in een warm nest moeten doorbrengen. Een nieuw nest maken kost de dieren teveel energie.

Als u wilt weten hoe u de dieren ook voor het komende jaar een plek in uw tuin kunt bieden kijk dan op www.jaarvandeegel.nl.  

Tekst: Hans Huitema, Zoogdiervereniging
Foto's: Bob Dijksen, Femke Wichern