platte egel

Platte egels tellen voor egelonderzoek

Zoogdiervereniging
18-APR-2019 - Onlangs heeft de Zoogdiervereniging 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. Precies tien jaar geleden, tijdens het Jaar van de Egel 2009, werden de zogenaamde E(gel)-teams opgericht: forenzen die regelmatig hetzelfde traject aflegden en de doodgereden egels in kaart brachten. De Egelwerkgroep gaat dit jaar opnieuw aan de slag met de E-teams en is hard op zoek naar forenzen!

Onderzoek naar verkeersslachtoffers heeft in de jaren negentig ook plaatsgevonden. Uit de resultaten kwam naar voren dat er zo’n 100 egels per 100 kilometer werden doodgereden. In 2009 waren deze aantallen gedaald naar zo’n 48 dode egels per 100 kilometer. Het aantal getelde verkeersslachtoffers daalde dus ten opzichte van eind jaren negentig, terwijl de hoeveelheid verkeer juist is toegenomen. Dit is mogelijk een belangrijke aanwijzing dat de egelpopulatie tussen de jaren '90 en 2009 is afgenomen. Deze cijfers zijn erg zorgwekkend, want niet alleen verkeer vormt een bedreiging voor de egel. Het leefgebied van de egel staat ook onder druk door een toename van verstedelijking en het aantal betegelde tuinen. Ook klimaatverandering heeft mogelijk een negatieve invloed op de egelpopulatie.

Platte egelDoor middel van de data die de E-teams verzamelen, kunnen wij in kaart brengen waar en hoeveel egels slachtoffer worden van het verkeer. Door dezelfde (maar natuurlijk ook nieuwe) routes uit eerder onderzoek, kunnen we kijken naar eventuele stijgingen of dalingen in de egelpopulatie ten opzichte van eerdere jaren en wat dit mogelijk voor de egel betekent. Door de aantallen ook te spiegelen aan faunavoorzieningen wordt duidelijk of deze maatregelen succesvol zijn geweest voor egels, of dat er nog werk aan de winkel is.

De Egelwerkgroep is op zoek naar mensen die regelmatig hetzelfde traject afleggen, in de auto of op de fiets, en de dode egels langs de wegen willen tellen. Uiteraard met de verkeersveiligheid voorop! Het betreft de periode 1 mei 2019 tot en met 1 mei 2020.

Heb je interesse en wil je meedoen? Aarzel dan niet en meld je aan via de website Egelwerkgroep.com/e-teams. Meer informatie over het project is tevens te vinden op deze website. Geïnteresseerden kunnen ook een mailtje sturen naar de Egelwerkgroep. Doe dat liefst voor eind april, want egels beginnen uit hun winterslaap te ontwaken!

Tekst: Kirsten van Doorn
Foto: Niels de Zwarte
Afbeelding: Zoogdiervereniging