Omslag boek

Zuring-rietroest binnenkort nog gemakkelijker te herkennen

Nederlandse Mycologische Vereniging
15-JUN-2011 - Zuring-rietroest is een van de talrijke roestschimmels die in ons land voorkomen. Een Nederlands determinatiewerk over roestschimmels dat binnenkort verschijnt, zal de interesse voor deze groep zeker doen toenemen.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Zuring-rietroest is een van de gemakkelijk herkenbare roestschimmels die in ons land voorkomen. Een Nederlands determinatiewerk over roestschimmels dat eind augustus verschijnt, zal de interesse voor deze groep zeker doen toenemen.

Juni is bij uitstek de maand om naar planten te zoeken. Het is de maand waarin vele soorten bloeien en op hun hoogtepunt zijn. Tegelijkertijd zijn op vele soorten de eerste onmiskenbare tekenen van afbraak al weer zichtbaar. Vaak zijn het aantastingen door roestschimmels die in de vorm van fel oranje kleuren van verre zichtbaar zijn.

Zie je Zuring-rietroest op zuring dan is het vast ook te vinden op het riet in de omgeving (foto: Menno Boomsluiter)

Een van deze soorten is de Zuring-rietroest (Puccinia phragmitis), een algemeen voorkomende roestschimmel die felle rode vlekken veroorzaakt op verschillende soorten zuring,  De meeste mensen, vaak zelfs fanatieke plantenzoekers, lopen eraan voorbij. Terwijl juist deze groep natuuronderzoekers een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de verspreidingskennis van het grote aantal roestschimmels dat in Nederland voorkomt. Zuring-rietroest (foto: Nederlandse Mycologische Vereniging)Om roesten op naam te kunnen brengen, is namelijk een goede kennis noodzakelijk van de planten waar ze op groeien.

Omdat vele soorten roest specifiek op één soort plant voorkomen, zijn ze meestal verrassend gemakkelijk op naam te brengen. Ook roestschimmels die, zoals bij deze groep vaak het geval is, op twee heel verschillende planten voorkomen, veroorzaken vaak op een van de waardplanten zulke duidelijke symptomen dat het zoeken ernaar op de andere waardplant een stuk eenvoudiger wordt.Omslag boek Roesten (figuur: Aad Termorshuizen) Zo is de vondst van zuringplanten met cirkelvormige rode tot purperen vlekken van Zuring-rietroest in een rietveld is een duidelijke aanwijzing dat het minder opvallende stadium op riet hoogstwaarschijnlijk ook wel in de buurt zal zijn.

Op dit moment zijn alleen moeilijk verkrijgbare, antiquaire boeken en buitenlandse literatuur beschikbaar voor mensen die meer willen weten over roesten, maar eind augustus verschijnt een Nederlands determinatieboek voor roestschimmels. Let intussen vast eens wat meer op roestschimmels als je planten bekijkt en op naam probeert te brengen.

 

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's Zuring-rietroest: Menno Boomsluiter; foto omslag boek: Aad Termorshuizen Nederlandse Mycologische Vereniging