Het bewuste eerste exemplaar van de Bergsectorspin voor ons land (foto: Ludwig Jansen)

Een nieuwe 'bergsoort' voor België

19-SEP-2011 - Tijdens een speurtocht naar fotogenieke spinnen in de buurt van het dorp Ovifat (prov. Luik) werd een spin gevonden die aanvankelijk voor een Venstersectorspin werd gehouden. Al gauw bleek het echter om een nieuwe soort voor België te gaan.

Bericht uitgegeven door Arabel op [publicatiedatum]

Tijdens een speurtocht naar fotogenieke spinnen in de buurt van het dorp Ovifat (prov. Luik) werd een spin gevonden die aanvankelijk voor een Venstersectorspin werd gehouden. Al gauw bleek het echter om een nieuwe soort voor België te gaan.

De Venstervectorspin is een soort die heel algemeen wordt gevonden aan huizen en niet zelden aan de vensters van die huizen. Het wielvormige web van sectorspinnen is herkenbaar aan enkele ontbrekende "sectoren", waardoor het wat lijkt op een taart waaruit met een taartschep een spie werd verwijderd. Het exemplaar van Ovifat werd gevonden op een kreupelhouten omwalling rond een hooiweide dicht bij huizen. Bij nader toekijken bleek het al vlug om een nieuwe soort voor België te gaan, namelijk de Bergsectorspin (Parazygiella montana).

Het bewuste eerste exemplaar van de Bergsectorspin voor ons land (foto: Ludwig Jansen) 

De Bergsectorspin is een soort van gebergten die in heel Midden-Europa kan gevonden worden tot aan de boomgrens, en wordt aangetroffen op hutten, hekken, boomstammen en rotsen. De soort blijkt in onze naburige landen niet veel gevonden. In het grondig bemonsterde Duitsland wordt ze vooral aangetroffen in de Alpen.


Het vermoeden bestaat dat de Bergsectorspin in bepaalde hogergelegen streken (ook in ons land) algemener is dan voorlopig uit de waarnemingen blijkt, maar dat de spin vaak verkeerdelijk voor de Venstersectorspin wordt gehouden en om die reden niet wordt verzameld. Beide soorten zijn immers niet betrouwbaar "op zicht" van mekaar te onderscheiden. Zoals bij veel spinnensoorten is studie van de geslachtsdelen onder de stereomicroscoop daarvoor noodzakelijk.


Deze vondst toont voor de zoveelste keer aan dat ook over de fauna van ons kleine land nog steeds één en ander te ontdekken is.

Tekst: Koen Van Keer, Belgische arachnologische vereniging ARABEL
Foto: Ludwig Jansen, ARABEL-beeldbank