Bruinzwarte wegmier, koningin

Vliegende mieren stijgen massaal op

23-JUL-2012 - Gisteren, zondag 22 juli, werden overal te lande vliegende mieren gemeld. Het waren de bruidsvluchten van de Zwartbruine wegmier. Bij mieren zijn enkel de mannetjes en koninginnen gevleugeld. Gisteren, bijna een maand later dan vorig jaar, zwermden die allemaal tegelijk uit.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Gisteren, zondag 22 juli, werden overal te lande vliegende mieren gemeld. Het waren de bruidsvluchten van de Zwartbruine wegmier. Bij mieren zijn enkel de mannetjes en koninginnen gevleugeld. Gisteren, bijna een maand later dan vorig jaar, zwermden die allemaal tegelijk uit.

De Zwartbruine wegmier (Lasius niger) is een van de meest algemene mierensoorten van ons land. Het zijn die kleine zwarte miertjes die een nest maken in de grond of onder je terrastegels. In vrijwel elke tuin kan je ze vinden. Eind juni - begin juli, worden de nieuwe koninginnen geboren. Wanneer die uitzwermen om nieuwe kolonies te gaan stichten, worden ze gevolgd door duizenden eveneens gevleugelde mannetjes. De koninginnen vliegen zo hoog ze kunnen. Enkel de sterkste mannetjes krijgen de kans om met ze te paren.

Het tijdstip van de bruidsvlucht is bij elke soort verschillend. Maar binnen een soort is de timing voor de zogenaamde ‘bruidsvluchten’ tussen de verschillende nesten bijzonder goed op elkaar afgestemd. In heel het land komen de mieren op dezelfde dag uit de nesten. Op die manier wordt de kans groter dat koninginnen van het ene nest bevrucht worden door mannetjes van een ander nest. Zo treedt uitwisseling van genen op.

Een gevleugelde koningin van de Bruinzwarte wegmier verlaat het nest (foto: Kris Verplaetse)

De mieren gebruiken de weersomstandigheden om hun timing op elkaar af te stemmen. Zo verkiezen ze uit te vliegen in het begin van de zomer, op de eerste zwoele dag na een koudere periode. Dit jaar hebben de mieren lang moeten wachten op dat geschikte moment. Gisteren, 22 juli, was het zover. Vorig jaar vielen de bruidsvluchten van de Zwartbruine wegmier al op 26 juni.

In de loop van de zomer kunnen de Zwartbruine wegmiernesten nog enkele bruidsvluchten lanceren. Ook andere algemene soorten, zoals de Gele weidemier (Lasius flavus), zullen wellicht binnenkort uitvliegen en opnieuw voor een waar spektakel zorgen! Geen reden tot paniek trouwens, de bruidsvluchten zijn snel weer verdwenen. Bestrijden is dan ook nergens voor nodig, mieren zijn heel belangrijke opruimers in de natuur!

Meer info over mieren is te vinden op: http://formicidae.be en http://www.antforum.nl

Tekst: Jens D'Haeseleer & Wouter Vanreusel, Natuurpunt Studie
Foto: Kris Verplaetse