Steppekievit, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropasm, Publiek Domein

Steppekievit in Oostvaardersplassen

11-JUL-2012 - Eind juni was er een bijzondere waarneming tijdens een telling in de Oostvaardersplassen. Een medewerker van Staatsbosbeheer zag samen met ecoloog Mark Zekhuis een steppekievit, een verwant van 'onze' kievit.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Eind juni was er een bijzondere waarneming tijdens een telling in de Oostvaardersplassen. Een medewerker van Staatsbosbeheer zag samen met ecoloog Mark Zekhuis een steppekievit, een verwant van 'onze' kievit.

Dwaalgast in Nederland
Steppekievit (afbeelding: Johann Friedrich Naumann)De steppekievit is een dwaalgast in Nederland: sinds 1800 werd de soort minder dan 50 keer waargenomen. De laatste jaren wordt de gast wat vaker in Nederland gesignaleerd: voor zover bekend ook in 2002 en 2011 in de Oostvaardersplassen. Tijdens de trek in het voor- en najaar verdwalen deze vogels af en toe richting West-Europa en kunnen ze dus in Nederland terechtkomen. Vaak zijn ze in gezelschap van andere kieviten. Dit was ook 22 juni het geval.

Steppekievit
De steppekievit (Vanellus gregarius) broedt op de steppen van Centraal-Azië; de belangrijkste broedgebieden liggen in Kazachstan. Vroeger kwam de vogel ook voor in Oekraïne en Zuid-Rusland. In de herfst trekt de steppekievit vanuit Kazachstan voor een deel door Turkije en Syrië naar Soedan; een ander deel trekt zuidwaarts naar India. Het is één van de meest bedreigde vogelsoorten ter wereld. Sinds de jaren ’90 is het aantal met 90 procent afgenomen. De wereldpopulatie bedraagt naar schatting nog hooguit 5600 paar.

Meer informatie over de steppekievit vind je op de online Europese Vogelgids.

Bron: Staatsbosbeheer
Afbeelding: Johann Friedrich Naumann (1780-1857), Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas, Publiek Domein