Europese Kraanvogel, Van Wikipedia GNU Licentie

Geen F-16's over het Fochteloërveen

12-JUN-2012 - Natuurmonumenten uitte begin juni haar zorgen over het plan om F-16's in te zetten bij de TT-races in Assen eind juni. Als de aanvliegroute naar Assen over het Fochteloërveen ligt, zou dat het broedsucces van de kraanvogels in dit natuurgebied teniet kunnen doen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Natuurmonumenten uitte begin juni haar zorgen over het plan om F-16's in te zetten bij de TT-races in Assen eind juni. Als de aanvliegroute naar Assen over het Fochteloërveen ligt, zou dat het broedsucces van de kraanvogels in dit natuurgebied teniet kunnen doen.

Broedende kraanvogels
Kraanvogel (foto: Marek Szczepanek)Dit jaar broedt een record aantal kraanvogels in het Fochteloërveen. Vier paar kraanvogels bouwden een nest. Drie paar kraanvogels deed dat met succes en loopt nu met een of twee jongen rond. De laag overvliegende F-16's zouden een schrikreactie bij de oudervogels kunnen opwekken, waardoor ze de jongen in de steek laten en deze sterven. 

Fochteloërveen mijden
Natuurmonumenten doet een dringend beroep op Defensie en de provincie Drenthe om het Fochteloërveen als vliegroute van de F-16’s te mijden. Het Fochteloërveen is aangewezen als officieel stilte- en Natura-2000-gebied. Defensie en de provincie Drenthe gaven naar aanleiding van de oproep van Natuurmonumenten aan zoveel mogelijk rekening te houden met natuur- en bevolkingsgebieden. De F-16's vliegen vanuit het zuiden, waardoor het Fochteloërveen waarschijnlijk buiten de vliegroute valt, aldus Defensie. Natuurmonumenten pleit er bovendien voor om op termijn het gebied als ‘no-fly zone’ aan te wijzen.

Rust cruciaal voor broedsucces
In 2001 broedde de kraanvogel voor het eerst in het Fochteloërveen. Dat was tevens het eerste broedgeval sinds eeuwen in Nederland. Ondertussen zitten er ’s zomers tussen de tien en twintig kraanvogels in het gebied. Het Fochteloërveen is een van de weinige plekken in Nederland met grote, aaneengesloten natuur met voldoende rust. Dat is cruciaal voor de kraanvogels.

Nieuwe natuur werkt
Natuurmonumenten werkt met steun van de Nationale Postcodeloterij, Europese subsidies (LIFE+) en de provincies al jaren aan het vernatten en vergroten van het Fochteloërveen. Door de werkzaamheden wordt het hoogveengebied gezonder en neemt de soortenrijkdom toe. De kraanvogel profiteert van de extra ruimte en toont aan dat investeren in nieuwe natuur werkt. Vanuit de uitkijktoren bij Ravenswoud zie je met een beetje geluk de kraanvogel rondscharrelen in het Fochteloërveen. Kom langs en neem een verrekijker mee!

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Marek Szczepanek, Wikipedia, GNU Licentie