Boerenzwaluw

Boerenzwaluwenseizoen langzaam op gang

Vogelbescherming Nederland
25-MEI-2012 - Het broedseizoen van de boerenzwaluw is van start gegaan. Door lang aanhoudend slecht weer in Zuid-Europa zijn de boerenzwaluwen later dan gebruikelijk vanuit Afrika bij ons aangekomen. Boerenzwaluwen worden tijdens de trek door slecht weer opgehouden omdat ze kleine vetreserves hebben. Ze moeten daarom onderweg insecten blijven eten, maar die vliegen niet als het koud en nat is.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het broedseizoen van de boerenzwaluw is van start gegaan. Door lang aanhoudend slecht weer in Zuid-Europa zijn de boerenzwaluwen later dan gebruikelijk vanuit Afrika bij ons aangekomen. Boerenzwaluwen worden tijdens de trek door slecht weer opgehouden omdat ze kleine vetreserves hebben. Ze moeten daarom onderweg insecten blijven eten, maar die vliegen niet als het koud en nat is.

Boerenzwaluw (foto: Martin Mollet)Op 28 april was pas 6 procent van de boerenzwaluwen in ons land, terwijl dat in de periode 2007 tot 2011 gemiddeld 24 procent was. Hoewel de reeds gearriveerde paren wel normaal begonnen zijn met broeden was begin mei de bezetting van de broedstallen volgens boerenzwaluwtellers nog niet lang niet ‘normaal’.

In het Jaar van de Boerenzwaluw (2011) hebben duizenden mensen het aantal broedende boerenzwaluwen in hun stal doorgegeven. Dit heeft veel nieuwe kennis opgeleverd. Zo zijn boerenzwaluwnestjes steeds vaker in paardenstallen te vinden: in 2011 zelfs zo’n 25 procent. Dat komt doordat het aantal geschikte koeienstallen daalt, terwijl het aantal paarden(stallen) op het platteland is toegenomen. Ook blijkt de soort sinds de jaren negentig gemiddeld zo’n tien dagen eerder te zijn gaan broeden; het eerste ei wordt nu rond 10 mei gelegd. Dat heeft waarschijnlijk onder andere te maken met het feit dat het Nederlandse voorjaarsweer in die periode vaak warmer was dan het langjarig gemiddelde. Daardoor is het aantal jongen dat per nest wordt grootgebracht ook gestegen.

Boerenzwaluwnest (foto: Immanuel Giel)Boerenzwaluwen brengen over het algemeen twee legsels per jaar groot, maar we weten nog niet welk deel van de populatie het ook daadwerkelijk lukt om dat te doen. Daarom kunnen boeren, paardenhouders en andere bezoekers van het landelijk gebied ook in 2012 het aantal nesten in stallen doorgeven op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl onder Publiekstelling. De eerste telperiode is van 20 mei tot 15 juni en de tweede periode van 5 tot 25 juli. Door in die twee periodes het aantal bewoonde boerenzwaluwnesten te tellen kan het antwoord op deze openstaande vraag worden gevonden.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Martin Mollet, Saxifraga; Immanuel Giel, Wikipedia GNU Free Documentation