Bruinvis, voor eenmalig gebruik

Minder bruinvissen in Oosterschelde

11-SEP-2012 - Op zondag 9 september 2012 hebben vrijwilligers van Stichting Rugvin 42 bruinvissen geteld in Nationaal Park de Oosterschelde. Dit is aanzienlijk minder dan vorig jaar toen er nog 61 dieren werden geteld.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op zondag 9 september 2012 hebben vrijwilligers van Stichting Rugvin 42 bruinvissen geteld in Nationaal Park de Oosterschelde. Dit is aanzienlijk minder dan vorig jaar toen er nog 61 dieren werden geteld. 

In de ochtend vertrokken ruim veertig waarnemers aan boord van acht schepen parallel aan elkaar vanaf de Oosterscheldekering richting het oosten. De omstandigheden waren goed. Bij de start was het windkracht 1, wat inhoudt dat de bruinvissen goed en makkelijk te zien zijn. Nergens anders ter wereld kan en wordt op deze manier het aantal bruinvissen geteld.

Bruinvis (foto: Stichting Rugvin)

Het aantal van 42 dieren, met zeker 2 kalfjes, is 19 minder dan vorig jaar. Deze afname kwam niet geheel onverwacht. Sinds vorig jaar mei zijn er tot afgelopen weekend in en rond de Oosterschelde 77 dode bruinvissen aangespoeld (bron: E.H.B.Z.).

Bruinvissen zijn de kleinste soort walvisachtigen van de Noordzee en lijken op dolfijnen. Volwassen dieren zijn ruim anderhalve meter groot, kalfjes zijn ongeveer zeventig tot tachtig centimeter. Sinds een aantal jaren worden deze dieren regelmatig waargenomen in Nationaal Park Oosterschelde en tot vorig jaar was het aantal toenemend. Wat deze groep bruinvissen uniek maakt is dat zij het gehele jaar in het gebied verblijven. Bruinvissen in onze Noordzee trekken namelijk in de zomermaanden naar noordelijker wateren.

Over de groep bruinvissen in de Oosterschelde is nog maar weinig bekend. Stichting Rugvin probeert meer inzicht te verkrijgen door op verschillende manieren de bruinvispopulatie van de Oosterschelde te onderzoeken. De jaarlijkse telling, die sinds 2009 plaatsvindt, is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Deze dag werd mogelijk gemaakt door de inzet van de vele vrijwilligers van Stichting Rugvin en de lokale schippers die met hun schepen deze telling samen tot een succes maakten. Het Wereld Natuur Fonds heeft de telling financieel ondersteund.

Bron inclusief foto: Stichting Rugvin