jonge kerkuilen. De bovenste twee zijn ongeveer negen weken oud; de onderste iets jonger

Bezoekers zeer enthousiast over Natuurbericht.nl

De Natuurkalender
16-DEC-2012 - In november 2012 heeft Natuurbericht.nl een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers van de website en ontvangers van de nieuwsbrief. Onze bezoekers blijken erg enthousiast over onze natuurberichten, dat blijkt uit het hoge aantal van 850 respondenten en uit de antwoorden. De redactie van Natuurbericht.nl is hier erg blij mee en bedankt iedereen hartelijk die aan het onderzoek heeft meegewerkt. We blijven met enthousiasme berichten over actuele ontwikkelingen in de natuur schrijven.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender [land] op [publicatiedatum]

In november 2012 heeft Natuurbericht.nl een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers van de website en ontvangers van de nieuwsbrief. Onze bezoekers blijken erg enthousiast over onze natuurberichten, dat blijkt uit het hoge aantal van 850 respondenten en uit de antwoorden. De redactie van Natuurbericht.nl is hier erg blij mee en bedankt iedereen hartelijk die aan het onderzoek heeft meegewerkt. We blijven met enthousiasme berichten over actuele ontwikkelingen in de natuur schrijven.

Veenbesblauwtje (foto: Henk Bosma)De enquête had als doel om meer inzicht te krijgen in wie de bezoekers zijn en vooral wat ze van Natuurbericht.nl vinden. In korte tijd hebben 850 mensen de enquête ingevuld. Dit aantal is hoog genoeg om conclusies te trekken. Van de respondenten bezoekt 5% de website meerdere keren per dag, 46% dagelijks, een derde bezoekt de website één of meerdere keren per week en 6% minder dan één keer per maand. Het was geen verrassing dat de meerderheid van de respondenten de site één of meerdere keren per week bezoekt. Zij zijn nauwer betrokken bij Natuurbericht.nl en eerder bereid om mee te werken aan de enquête.

Privé en werk
60% van de respondenten is man. Het hoogst afgeronde opleidingsniveau ligt hoog. Een kwart van de respondenten heeft een wetenschappelijke opleiding gedaan en een derde heeft een HBO opleiding gedaan. Veel van de respondenten zijn actief in het groen. Bijna 60% is voor werk, opleiding of vrijwilligerswerk verbonden aan de groene sector en bijna 60% geeft natuurwaarnemingen door aan waarnemingssites als Waarneming.nl en Telmee.nl. Opvallend was dat een derde van de respondenten Natuurbericht.nl voor vrijwilligerswerk gebruikt. Vrijwel alle respondenten (92%) bezoeken Natuurbericht.nl omdat ze er persoonlijk in geïnteresseerd zijn. Bijna een vijfde gebruikt de site ook voor werk. Dit hoge aantal is geen verrassing gezien het grote aantal bezoekers dat actief is in de groene sector.

Populair
De respondenten zijn zeer enthousiast over de natuurberichten. 96% vindt het inhoudelijk niveau goed, 95% vindt de lengte goed, en 99% vindt het taalgebruik goed. Hier zijn we uiteraard zeer tevreden mee. We zien dan ook geen enkele reden om hier iets aan te veranderen. Op de vraag welke categorieën natuurberichten het interessantst zijn om te lezen staat de categorie vogels met 63% op de eerste plaats gevolgd door vlinders (49%) en zoogdieren (47%). Overigens koos een derde van de respondenten de optie “Allemaal even interessant”.

Jonge kerkuilen, in de populairste categorie van Natuurbericht.nl: de vogels (foto: Koos Dansen)

Ons doel is om dagelijks nieuws uit de natuur te brengen en natuur vaker in het nieuwsdomein te krijgen. Het is dan ook prettig dat ruim 70% actuele gebeurtenissen in de natuur het interessantst vindt. 60% vindt achtergrondinformatie over soorten of verschijnselen in de natuur het interessantst (er waren meerdere antwoorden mogelijk op de vraag wat voor berichten men het interessantst vindt). Berichten over natuurbeheer wordt door 50% van de respondenten het interessantst gevonden en komt daarmee op de derde plaats.

Gemist
De helft van alle respondenten zou aankondigingen van natuuractiviteiten en natuurboeken op de website willen zien. Politiek en beleid is een rubriek die het meest gemist wordt. Een reactie: “ik ben ook altijd geïnteresseerd in info over beleid dat bij voorkeur goed uitpakt voor natuur, maar helaas te vaak slecht”. Overigens missen de meeste mensen niets op Natuurbericht.nl. Een aantal reacties op deze vraag:
• "Is er nog meer te vermelden dan u reeds doet? Mijn bovenstaande "vinkjes" zijn per dag wisselend: het is vaak moeilijk kiezen tussen de items, hetgeen alleen maar positief is."
• "Aardig compleet toch!"
• "Geen. Zeer uitgebreid, zou het liefst alles willen lezen!"

Internationaal
We plaatsen op Natuurbericht.nl, met uitzondering van enkele berichten over de Caraïben, voornamelijk berichten over natuur in Nederland. Vrijwel alle respondenten zijn, zoals verwacht, geïnteresseerd in natuurberichten die betrekking hebben op Nederland. 80% is geïnteresseerd in berichten met een regionale focus. Uit de enquête blijkt echter dat 60% van de respondenten natuurberichten over natuur in Europa wil lezen. Maar 16% is hierin weinig tot niet geïnteresseerd. 35% zou natuurberichten over natuur in landen buiten Europa willen lezen. Dat is voor ons reden genoeg om te kijken hoe we onze blik kunnen verruimen zonder dat het ten koste gaat van berichtgeving over de natuur in ons land.

Doorgaan, banners en donaties
Op de vraag naar algemene suggesties of opmerkingen voor natuurbericht gaf een aantal personen aan het fijn te vinden als afbeeldingen en foto's groter konden worden afgebeeld, of bijvoorbeeld vergroot worden door erop te klikken. De verreweg meest geplaatste reactie op deze vraag was: “Ga zo door.” Of, zoals iemand het verwoordde: “ja, dooooorgaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

Zeebesje (foto: Peter H. van Bragt)Om door te kunnen gaan zijn er inkomsten nodig. Daarom hadden we hier enkele vragen over opgenomen. Driekwart vindt reclame op de website van Natuurbericht.nl prima als het Natuurbericht.nl helpt in stand te houden. Wel worden meerdere malen opmerkingen gemaakt dat de reclame een link moet hebben met natuur en groen, en dat de reclames niet te flitsend en op de voorgrond moeten zijn. Zoals te zien is maken we momenteel al gebruik van de banneroptie op Natuurbericht.nl. We zien dat veel mensen de banners waarderen en er ook op klikken. Dat komt Natuurbericht.nl weer ten goede. Ongeveer een derde van de respondenten zou bereid zijn een financiële bijdrage te geven om Natuurbericht.nl in stand te houden. Bijna 40% zou dat misschien doen. Deze percentages bieden perspectieven. U kunt Natuurbericht.nl overigens nu al financieel steunen. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Namens de redactie van Natuurbericht.nl willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld heel hartelijk danken. De reacties stemmen vrolijk en geven energie om verder te gaan met Natuurbericht.nl. En we gaan natuurlijk met alle antwoorden aan de slag om Natuurbericht.nl nog beter en interessanter te maken.

Tekst: Wichertje Bron, Arnold van Vliet, Sara Mulder en Lucie Vermeulen, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto’s: Henk Bosma; Koos Dansen; Peter H. van Bragt