Merel eet meidoornbessen

Meest gelezen berichten in 2016 op Nature Today

Nature Today
31-DEC-2016 - In 2016 publiceerden de partners van Nature Today 730 natuurberichten op NatureToday.com. Hieronder de 15 berichten van het afgelopen jaar die het meest gelezen zijn. Daaronder de 10 berichten waar mensen de meeste tijd aan besteedden. Namens alle auteurs danken we u voor uw bezoek en wensen we u een geweldig en natuurrijk 2017 toe.

Op de laatste dag van 2016 kijken we terug op een succesvol jaar. Tientallen topbiologen van de meer dan 15 natuurorganisaties en kennisinstellingen die als partner van Nature Today natuurberichten schrijven zijn er in geslaagd om 730 verrassende, interessante en nieuwswaardige natuurberichten te schrijven. Nature Today biedt zo aan iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de natuur. Honderdduizenden mensen hebben samen miljoenen keren deze berichten gelezen op NatureToday.com. Daarnaast hebben veel berichten via Nature Today hun weg naar (sociale) media gevonden en zo een veelvoud aan mensen bereikt. We vinden het geweldig dat we via deze weg bij kunnen dragen aan het vergroten van kennis van natuur en we hopen hiermee dat het draagvlak voor natuur en natuurorganisaties groter geworden is.

Meest gelezen berichten

Het einde van het jaar kan natuurlijk niet zonder jaaroverzichten. Op basis van de statistieken hebben we twee lijsten gemaakt. Hieronder de 15 berichten die in 2016 gepubliceerd zijn en die het meest gelezen zijn.

 1. Wilde katDaarom blijven de vogels weg uit je tuin, Natuurpunt
 2. Usutu-virus, de “merel-ziekte” in Nederland, Vogelbescherming Nederland
 3. Gevaarlijke roodrugspinnen meegekomen met torpedo’s, EIS-Kenniscentrum Insecten
 4. Wilde kat tussen Geul en Gulp, ARK Natuurontwikkeling
 5. Teken-encefalitisvirus in Nederland aangetroffen, RIVM
 6. Nieuw in Nederland, de Wolkrab, een wandelende spons, Stichting ANEMOON
 7. Alle vlinders en bijen weggemaaid!, De Vlinderstichting
 8. Akkerranden: nuttig of een ecologische val voor bijen? De Vlinderstichting, Werkgroep Grauwe Kiekendief
 9. Zeer grote aantallen hoornaars in Noord-Nederland, Biocontrole Onderzoek en Advies, De Natuurkalender, Wageningen University
 10. Minstens zeven broedparen Bijeneters in 2016, SOVON Vogelonderzoek Nederland
 11. Een onbegrepen wintergast: de Ruigpootbuizerd, Werkgroep Grauwe Kiekendief
 12. Vlekvormige huiduitslag na tekenbeet kan ook ziekte van Lyme zijn, RIVM, Wageningen University
 13. Rode wouw sluipt Nederland binnen, Vogelbescherming Nederland
 14. Broers van Reuzenberenklauw in opmars?, FLORON
 15. Acht broedparen rode wouw in 2015!, SOVON Vogelonderzoek Nederland

Meeste tijd

Aan de onderstaande berichten besteedden de lezers gemiddeld de meeste tijd. De tijd staat weergegeven in "minuten:seconden".

 1. Brede, bloemrijke akkerrand in ZeelandAkkerranden: nuttig of een ecologische val voor bijen?, 5:12 De Vlinderstichting, Werkgroep Grauwe Kiekendief
 2. Sluipvliegen aan het werk bij de dennenprocessierups, 4:46, Biocontrole Onderzoek en Advies, Wageningen University
 3. Groei van groenten op Marsbodemsimulant net zo goed als op potgrond, 4:33, Wageningen Environmental Research (Alterra)
 4. Bijzonder: vierde jaar op rij beukennootjes, 4:30, De Natuurkalender, Natuurlijk Fauna-advies BV, Wageningen University
 5. Op zoek naar nesten van dwergmuizen, 4:24, Zoogdiervereniging
 6. Voorjaarsflora in het Geuldal, 4:10, ARK Natuurontwikkeling
 7. Wat vergroot de kans dat u een tekencheck doet?, 4:10, Wageningen University
 8. Natuurinclusieve landbouw of landbouwinclusieve natuur?, 4:09, Louis Bolk Instituut, Wereld Natuur Fonds, Werkgroep Grauwe Kiekendief
 9. Slijkgaper, Wenteltrap, Beekmuts en Trapgevel. Alle schelpdieren een naam, 4:06, Stichting ANEMOON
 10. Suzuki-fruitvlieg kan leiden tot voedseltekort voor vogels, 4:00, Biocontrole Onderzoek en Advies, De Natuurkalender, Wageningen University

We hopen u ook in 2017 weer veelvuldig te kunnen verwelkomen op NatureToday.com. Namens alle auteurs en onze partnerorganisaties danken we u voor uw bezoek en wensen we u een geweldig en natuurrijk 2017 toe.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, coördinatie en eindredactie Nature Today
Foto’s: Koos Dansen (leadfoto: merel eet meidoornbessen); Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling; Anthonie Stip, De Vlinderstichting