Natuurspeelplein Rotterdam 5

Vogelvriendelijke schoolpleinen beloond met prijs

Vogelbescherming Nederland
7-JAN-2014 - Op vijf basisscholen is het deze week feest. Ze hebben een prijs van 1000 euro gewonnen voor het aanleggen van een vogelvriendelijk schoolplein. In september schreef Vogelbescherming Nederland een prijsvraag uit voor alle basisscholen om een vogelvriendelijk schoolplein te ontwerpen. De beste plannen worden nu beloond met 1000 euro. De prijs is bedoeld om de inrichting van groene en vogelvriendelijke schoolpleinen in Nederland te stimuleren.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Op vijf basisscholen is het deze week feest. Ze hebben een prijs van 1000 euro gewonnen voor het aanleggen van een vogelvriendelijk schoolplein. In september schreef Vogelbescherming Nederland een prijsvraag uit voor alle basisscholen om een vogelvriendelijk schoolplein te ontwerpen. De beste plannen worden nu beloond met 1000 euro. De prijs is bedoeld om de inrichting van groene en vogelvriendelijke schoolpleinen in Nederland te stimuleren.

Kinderen spelen steeds minder buiten en komen steeds minder in aanraking met natuur. Het gevolg is dat zij lastig een band opbouwen met de natuurlijke wereld om hen heen. Uit wetenschappelijk onderzoek komen sterke aanwijzingen naar voren dat de toename van obesitas, het gebrek aan beweging, angst- en depressiestoornissen en ADHD-gerelateerde klachten samenhangen met die kloof tussen kinderen en natuur.

Natuurspeelplein Rotterdam (foto: Wendy Snijders, Eric Douma)

Een groen schoolplein is dus van het allergrootste belang voor gezonde, vrolijke en gelukkige kinderen! Vogels vormen een vanzelfsprekende brug tussen de directe omgeving van kinderen en de natuur. Want: zorg voor een natuurlijke omgeving, en de vogels komen naar je toe! Daarom stimuleert Vogelbescherming Nederland scholen om hun schoolplein vogelvriendelijk in te richten. We vinden het namelijk belangrijk dat de volgende generatie opgroeit met hart voor vogels en natuur.

Vijf scholen in de prijzen
Door het organiseren van deze prijsvraag worden scholen gestimuleerd na te denken over een groene inrichting van hun schoolpleinen. De wedstrijd geeft enkele scholen bovendien een financieel steuntje in de rug om de vergroening van het plein daadwerkelijk uit te voeren. De winnaars van de prijsvraag zijn Basisschool De Bolster in Sambeek, Basisschool ’t Baken in Helmond, de Martin Luther King school in Amstelveen, CBS De Piramide in Utrecht en Basisschool Wethouder A. Heidaschool in Munnekeburen. In het juryrapport kunt u lezen waarom deze plannen in de prijzen zijn gevallen.

Natuurspeelplein Rotterdam (foto: Wendy Snijders, Eric Douma)

Hoe maak je een schoolplein groen?
Een groen en vogelvriendelijk schoolplein bestaat uit bomen, struiken, hagen, zo min mogelijk bestrating, een waterpartij, begroeide muren en gevels, nestkasten, wat rommelhoekjes met stapels takken en een ontdektuin met voedertafel, kijkscherm en eventueel een moestuin. Op een groen schoolplein kunnen kinderen het hele jaar door buiten spelen in een groene omgeving waar zowel kinderen als vogels iets van hun gading vinden.

Vogels brengen de natuur heel snel dichterbij en zijn geliefd bij kinderen. Vogelbescherming levert daarom ook een gevarieerd educatief aanbod voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en activiteitenbegeleiders: van complete lespakketten die volledig aansluiten op de kerndoelen van het basisonderwijs tot online spelletjes om vogels te leren herkennen. Met het netwerk van speciaal opgeleide tuinvogelconsulenten kan Vogelbescherming scholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang ondersteunen bij de vergroening van de buitenruimte. Vogelbescherming Nederland is daarom ook partner van het Jaar van de Groene Kinderopvang 2014.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Wendy Snijders, Eric Douma