Collage van inzendingen WWD internationale kunstwedstrijd voor de jeugd

IFAW zoekt jonge kunstenaars voor internationale kunstwedstrijd

Stichting IFAW
8-JAN-2022 - In het kader van World Wildlife Day 2022 houdt IFAW voor de vierde keer een internationale kunstwedstrijd voor de jeugd. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met het secretariaat van de Conventie Inzake de Internationale Handel in Bedreigde Uitheemse Dieren en Planten (CITES) en het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme, UNDP).

World Wildlife Day wordt elk jaar op 3 maart gevierd. Voor 2022 heeft CITES het volgende thema vastgesteld: Herstel van sleutelsoorten herstelt ecosystemen. Hiermee wil men de aandacht richten op bedreigde diersoorten, en op het effect van beschermingsactiviteiten om het lot van deze dieren te verbeteren.

Volgens de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten worden meer dan 8.400 in het wild levende dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, terwijl bijna 30.000 andere soorten als bedreigd of kwetsbaar worden beschouwd. Op basis van deze schattingen gaat men ervan uit dat meer dan een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd.

Evenwicht tussen stad en natuur: winnende inzending van de internationale kunstwedstrijd 2021. Gemaakt door Ka Yi Siu uit Hongkong

Het voortdurende verlies van soorten, leefgebieden en ecosystemen vormt een bedreiging voor al het leven op aarde, ook voor ons. Overal ter wereld zijn mensen afhankelijk van in het wild levende dieren en op biodiversiteit gebaseerde hulpbronnen om in al onze behoeften te voorzien. Van voedsel tot brandstof, van geneesmiddelen tot huisvesting en kleding. Miljoenen mensen zijn ook afhankelijk van de natuur als bron van hun levensonderhoud en economische mogelijkheden.

In 2022 zal World Wildlife Day daarom het debat aanzwengelen over de dwingende noodzaak om het lot van de meest bedreigde soorten te keren, het herstel van hun leefgebieden en ecosystemen te ondersteunen en het duurzame gebruik ervan door de mens te bevorderen.

Internationale kunstwedstrijd

In het kader van World Wildlife Day 2022 houdt IFAW voor de vierde keer een internationale kunstwedstrijd voor de jeugd. Eerdere edities van deze kunstwedstrijd waren een wereldwijd succes met honderden inzendingen uit tientallen landen. Jongeren van 4 tot en met 18 jaar oud kunnen ook deze keer weer meedoen. Een gerenommeerde internationale jury zal twaalf finalisten en een winnaar selecteren.

Op de jaarlijkse World Wildlife Day die virtueel op 3 maart 2022 zal worden gevierd, worden de namen van de finalisten bekendgemaakt en hun inzendingen getoond. De winnaar van vorig jaar was Ka Yi Siu uit Hongkong, met haar inzending Evenwicht tussen stad en natuur.

Meer informatie

  • Jonge kunstenaars die willen meedoen kunnen hun werk online uploaden via de kunstwedstrijdpagina van het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Meer informatie over de wedstrijdregels en instructies zijn daar tevens te vinden.
  • Inzenden kan tot en met 26 januari 2022 om 23:59 uur.

Tekst en afbeeldingen: International Fund for Animal Welfare