Illustratie op de omslag van het manifest JongerenXNaturalis

Teken voor de toekomst van alle jongeren

Naturalis Biodiversity Center
19-MEI-2021 - Biodiversiteit levert een essentiële bijdrage aan onze economie, ons welzijn en de leefbaarheid van onze wereld. Maar die leefbaarheid staat onder druk. Door nu te kiezen voor een leefbare wereld, kunnen we het tij nog keren. Daarom schreven jongeren en wetenschappers een manifest. Help mee, en teken het manifest via Naturalis.nl/jongerenxnaturalis.

Jongeren gingen al met duizenden de straat op. Het wordt tijd dat we naar hen luisteren. Want het is de hoogste tijd voor de biodiversiteit. Daarom presenteert de denktank JongerenXNaturalis het manifest 'Tijd voor biodiversiteit - Een leefbare wereld is een kwestie van kiezen'. De denktank bestaat uit zo'n zestig vertegenwoordigers van Nederlandse jongerenorganisaties, zoals de Jonge Klimaatbeweging, Youth For Climate NL, Urgenda, Dutch Wavemakers, Milieudefensie, Teachers For Climate en Jongeren Milieu Actief, maar ook uit kunstenaars en wetenschappers. Samengevat pleiten zij voor:

Investeer in jongerenparticipatie - Het is tijd voor onze toekomst

Het huidige beleid van de politiek houdt te weinig rekening met de lange termijn. De stem van jongeren wordt onvoldoende gehoord bij ingrijpende beslissingen over onze toekomst. Luister naar ons. Laat ons meedenken en meebeslissen. Want zonder jongeren, geen toekomst. JongerenXNaturalis pleit voor:

 • Structurele jongerenparticipatie binnen de politiek;
 • De erkenning van de biodiversiteitscrisis binnen de politiek.

Aandacht voor biodiversiteit is essentieel - Het is tijd voor gezondheid en leefbaarheid

Biodiversiteit speelt een noodzakelijke rol voor de productie van ons voedsel, de kwaliteit van ons drinkwater en onze lucht, voor het vinden van medicijnen en voor het tegengaan van klimaatverandering. Het beleid van de politiek brengt de biodiversiteit in Nederland en in het buitenland in gevaar. De politiek moet de biodiversiteitscrisis erkennen en biodiversiteitsherstel een prioriteit maken. JongerenXNaturalis pleit voor:

 • Maximale politieke inzet om het tij van biodiversiteitsverlies te keren, waar dat nog mogelijk is;
 • Het stimuleren van nieuwe, grootschalige projecten om biodiversiteit te herstellen;
 • Het erkennen van een verdiende en belangrijke plek van biodiversiteit in de klimaatoplossing en voor menselijk welzijn.

Investeer in onderzoek en educatie - Het is tijd voor wijsheid

Het is aan de politiek om het begrip van en de waardering voor biodiversiteit te vergroten. Biodiversiteit en een duurzame toekomst moeten de fundamenten zijn van al het onderwijs, van de basisschool tot het middelbaar en hoger onderwijs. Geef wetenschappers een belangrijke rol in de besluitvorming, zodat zij oplossingsgericht met de biodiversiteitscrisis aan de slag kunnen gaan. JongerenXNaturalis pleit voor:

 • Investeringen in wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteitsherstel en -verlies;
 • Een betere samenwerking tussen wetenschap en politiek;
 • Beter natuur- en wetenschapsonderwijs, niet alleen op school.

Durf te kiezen voor een leefbare wereld - Het is tijd voor keuzes

De politiek moet de wetten, afspraken en wetenschappelijke adviezen voor het beschermen en herstellen van biodiversiteit naleven. Zo niet, dan wordt zij verantwoordelijk gehouden. De politiek wacht niet af tot het te laat is om actie te ondernemen, maar luistert naar de wetenschap. JongerenXNaturalis pleit voor:

 • De erkenning van de essentiële bijdrage van biodiversiteit aan onze economie, ons welzijn en de leefbaarheid van onze wereld;
 • Een Ministerie van Klimaat en Biodiversiteit in het volgende regeerakkoord;
 • De oprichting van een Burgerberaad voor Biodiversiteit.

Het manifest heeft duizenden steunbetuigingen gekregen. Maak een wereld van verschil: zet ook je handtekening! Dat kan via Naturalis.nl/jongerenxnaturalis. Op 20 mei 2021 bieden we het manifest inclusief alle handtekeningen aan het kabinet aan.

Meer informatie

Tekst: Robin Heerink, Naturalis Biodiversity Center
Illustratie: Atelier Jamie Nee