Namens JongerenXNaturalis bieden Aniek Moonen (links) en Auke-Florian Hiemstra (rechts) het manifest aan aan Ed Nijpels (midden.

Jongeren en experts slaan alarm voor biodiversiteit

Naturalis Biodiversity Center
22-MEI-2021 - Donderdag sprak Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg klimaatakkoord) met de denktank JongerenXNaturalis over het belang van biodiversiteit. Vertegenwoordigers Aniek Moonen (Jonge Klimaatbeweging) en Auke-Florian Hiemstra (Naturalis Biodiversity Center) schreven met zestig jongeren en wetenschappers het manifest Tijd voor biodiversiteit, dat meer dan 6000 keer werd ondertekend.

Nijpels nam het manifest in ontvangst: “Ik onderschrijf de boodschap van het manifest; het is in ieders belang biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Nu moeten er afspraken worden gemaakt met alle verantwoordelijke partijen, afspraken waaraan we elkaar moeten houden. Alleen op die manier kunnen we de achteruitgang stoppen. Ik zie uit naar de vervolgstappen van JongerenXNaturalis.”

Verlies biodiversiteit

Vandaag is het Wereldbiodiversiteitsdag. Een belangrijke dag, want biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Een drastische afname van soorten is het gevolg. Hiemstra: “De Europese Unie heeft deze week hun biodiversiteitsstrategie 2030 gepresenteerd. Ook in Nederland moet biodiversiteit een plek krijgen op de politieke agenda, want het is van levensbelang. Een gezond ecosysteem zuivert ons water en onze lucht, houdt het klimaat in balans, zet afval om in grondstoffen en zorgt voor de bestuiving en bemesting van gewassen. Daarom wordt het verlies van biodiversiteit een enorm probleem voor alle komende generaties.”

Seat at the table

Jongeren maken zich zorgen over de leefbaarheid van de wereld. Met duizenden gingen ze de straat op. Tot op heden is er nog te weinig gedaan met hun zorgen over de toekomst van onze planeet en de staat van de biodiversiteit en het klimaat. En dat terwijl het eigenlijk een kwestie van kiezen is. Daarom roepen zij de politiek op om nu samen actie te ondernemen. Moonen: “Noch de biodiversiteitscrisis, noch de klimaatcrisis kunnen wachten op een nieuw regeerakkoord, of een volgend kabinet. Het is nu tijd voor serieuze en politieke actie. Hiervoor zijn meer instrumenten nodig om de kennis over en waardering voor biodiversiteit te vergroten. Het manifest noemt enkele van deze instrumenten, zoals een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit, die de crises een halt zouden kunnen toeroepen. Wat ons betreft kunnen deze geknipt en geplakt worden in het nieuwe regeerakkoord.”

Vervolgstappen

Moonen, Hiemstra en Nijpels spraken uitvoerig over een plan van aanpak. Nijpels: “Met het manifest wordt een belangrijk thema aangekaart, waarover het nog veel te weinig gaat in het publieke en politieke debat. Deze crisis heeft een ‘1,5 graad’ van de klimaatverandering nodig: een signaal dat de ernst van het probleem op lange termijn visualiseert. Daarnaast is het nu van belang om onszelf een doel te stellen en daarmee aan de slag te gaan. Ga aan tafel met degenen die verantwoordelijk zijn en maak afspraken met hen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan als onafhankelijke rapporteur de voortgang en status meten. Als een barometer voor de biodiversiteit.”

JongerenXNaturalis

De denktank JongerenXNaturalis bestaat uit zo’n zestig vertegenwoordigers van Nederlandse jongerenorganisaties (zoals de Jonge Klimaatbeweging, JNM (Jongeren in de Natuur), NJR (Nationale Jeugdraad), Youth For Climate NL, Urgenda, Dutch Wavemakers, Milieudefensie, Fridays for Future, Teachers For Climate en Jongeren Milieu Actief), studenten, kunstenaars en wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center. In de denktank zijn twee werelden verenigd: wetenschap en activisme, analyse en empathie, strategie en verbeelding. Vanuit een gedeelde urgentie hebben ze gewerkt aan het manifest Tijd voor biodiversiteit. Met dit manifest luiden zij de noodklok bij de Nederlandse overheid. Het manifest heeft meer dan 6000 steunbetuigingen gekregen. Het project JongerenXNaturalis is mede mogelijk gemaakt door ASN Foundation.

Meer informatie

Voor meer informatie over JongerenXNaturalis en beeldmateriaal kun je contact opnemen met Robin Heerink, communicatieadviseur Naturalis Biodiversity Center, via robin.heerink@naturalis.nl of 06 - 131 73 212.

Tekst: Robin Heerink, Naturalis Biodiversity Center
Foto: Naturalis Biodiversity Center