Cleijn Hasselt plein

Groene schoolpleinen zijn gezond en verlagen pestgedrag

Provincie Noord-Brabant
6-SEP-2018 - Op groene schoolpleinen komt minder pestgedrag voor en ze bevorderen de gezondheid van kinderen. Bovendien zijn groene schoolpleinen leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk; ze zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaat- en watervriendelijk maken van de omgeving. Scholen in Noord-Brabant kunnen subsidie aanvragen om hun schoolplein te vergroenen.

Onderzoek van Wageningen Environmental Research toonde eerder al aan dat kinderen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen. Het onlangs gepubliceerde gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Leiden, de Thomas More Pabo Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam bevestigt dat een groen schoolplein ook een positieve invloed heeft op de gezondheid van kinderen.

Kansen

Wilgentenen op het schoolplein van Don SartoOm een vergroeningsproject van een schoolplein te laten slagen, moeten de school, de leerlingen, de ouders en liefst ook de buurt, betrokken worden bij de herinrichting van het schoolplein. Zo kunnen het plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd graag zijn. Provincie Noord-Brabant organiseert samen met de Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma 'Jong Leren Eten' de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’ om schoolpleinen te vergroenen. Zij bundelden hun krachten om de komende vijf jaar invulling te geven aan dit programma. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hoe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring, en het verbinden van netwerken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Brabantse scholen enthousiast worden en hun schoolpleinen en schoolomgeving groener gaan maken.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie: "Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zal je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en die zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving."

Subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’

De genoemde partners doen mee aan de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’ waarmee maximaal zeventig procent van de kosten (maximaal €14.000) wordt vergoed. Ook gemeenten kiezen er vaak voor om aan te sluiten en mee te betalen aan het realiseren van een klimaatbestendiger schoolplein. De subsidieregeling blijkt succesvol. Binnen twee maanden na de openstelling in april 2018 gaven al meer dan vijftig scholen aan hun schoolpleinen groener te willen maken. Daarom is besloten het voor 2019 gereserveerde subsidiebedrag naar voren te schuiven, zodat dit jaar nóg meer schoolbesturen een aanvraag kunnen indienen en snel aan de slag kunnen.

Meer informatie

Bekijk het filmpje over groene schoolpleinen, vraag direct subsidie aan of stel je vraag via Schoolpleinen@brabant.nl.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Tineke Los (leadfoto: Cleijn Hasselt plein)