Groen schoolplein in Driebergen met hulp van provinciale subsidie

Provincie Utrecht
30-JUN-2021 - De zogenoemde Voucherregeling staat weer open. Groene buurtprojecten kunnen tot 1000 euro ontvangen voor onder meer het vergroenen van een buurtplein, het realiseren van een gezamenlijke moestuin of het creëren van extra waterberging in de straat. Ouders van kinderen op basisschool De Kring in Driebergen hebben het geld van de regeling ingezet voor een groen schoolplein.

“Het is een win-winsituatie. Door de aanleg van het groenblauwe schoolplein wordt enerzijds de biodiversiteit in de buurt verhoogd en anderzijds krijgen kinderen een fijnere speelplek”, vertelt Stefan Vreugdenhil.

Groenere buurt

Provincie Utrecht ondersteunt bewoners die werk maken van een groenere buurt. Stefan is één van de ouders die het initiatief nam voor de aanpassingen van het schoolplein in Driebergen. “We zijn eigenlijk al enige tijd bezig om in stappen de omgeving rond de school te vergroenen. We begonnen met een schooltuin achter het gebouw en inmiddels hebben we fruitbomen aan de voorzijde op het schoolplein. We zijn bezig de rest van het plein aan te passen. We hebben tegels verwijderd, voor meer schaduw gezorgd, moestuintjes aangelegd, twee vijvers gerealiseerd voor wateropvang en allerlei soorten groen geplant.”

Voucherregeling

De basisschool uit Driebergen heeft in een voorgaande openstelling gebruik gemaakt van de Voucherregeling. Ook in 2021 zijn inwoners van de provincie Utrecht uitgenodigd om hun plan in te dienen en gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid. In deze ronde van de regeling is in het bijzonder aandacht voor klimaatadaptatie. De provincie zet in op maatregelen die bijdragen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. De langere perioden van droogte en hitte en de eveneens vaker voorkomende forse regenbuien stellen ons voor uitdagingen. Het vergroenen van een buurt zorgt dat het overtollige regenwater makkelijker weg kan en het groen zorgt gelijktijdig voor verkoeling bij hitte.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over het initiatief en onderschrijft het belang van de Voucherregeling: “Voldoende groen biedt ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en biodiversiteit. We stimuleren als provincie natuurinitiatieven en faciliteren graag projecten waarbij mensen hun eigen woonomgeving vergroenen. Ik vind de Voucherregeling dan ook erg belangrijk en hoop dat inwoners er gebruik van zullen maken.”

Resultaat

De door provincie Utrecht mogelijk gemaakte subsidieregeling heeft voor de realisatie van het klimaatadaptieve schoolplein van De Kring écht het verschil gemaakt, volgens Stefan. Hij vertelt: “We zien inmiddels het resultaat. De bloesem van de fruitbomen trekt insecten aan, zoals bijensoorten die onder druk staan. Hopelijk zullen de bomen veel fruit geven in de toekomst. De leerlingen zullen daarvan profiteren.”

Stefan is erg blij met wat er op de school in Driebergen gerealiseerd al is. Het was een teamprestatie van ouders, docenten en leerlingen. “We zijn het initiatief gestart, omdat we hitte en droogte op het plein wilde bestrijden. Ook wilden we dat docenten een mooiere plek zouden krijgen voor buitenlessen. Dat is allemaal gelukt! En niet alleen de leerlingen van onze school hebben plezier van het groene plein, ook kinderen uit de rest van buurt spelen er buiten schooltijd.”

De aanleg van het schoolplein

Aanvragen

Een voucher bedraagt 500 of 1000 euro. De uitvoering van de Voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Via de website kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden en een aanvraagformulier invullen.

Tekst en foto's: provincie Utrecht