Stedelijk College Eindhoven

Schoolplein in Eindhoven omgetoverd tot groene oase

Provincie Noord-Brabant
31-MEI-2024 - Het schoolplein van het Stedelijk College Eindhoven is met recht een groene oase te noemen. Op 17 mei 2024 kregen gedeputeerden Hagar Roijackers en Saskia Boelema een rondleiding van zeven leerlingen. Zij lieten zien hoe de school omgaat met wateroverlast, hittestress en hoe leerlingen gestimuleerd worden om naar buiten te gaan en meer te bewegen.

Door nieuwbouw ontstond er extra ruimte op het schoolplein. Dat was aanleiding voor Nancy Jansen, docent lichamelijke opvoeding, om te onderzoeken hoe de school meer beweging kan stimuleren en sportlessen kan geven op eigen terrein. En met resultaat!

Leerlingen van het Stedelijk College Eindhoven op het nieuwe groene schoolplein

Biodiversiteit en draagvlak voor natuur

Hagar Roijackers (Gedeputeerde van Natuur, Milieu en het Brabants Programma Landelijk Gebied): “Hier bij het Stedelijk College in Eindhoven is goed te zien hoe belangrijk groene schoolpleinen zijn voor en gewaardeerd worden door zowel leerlingen als docenten. Het is wetenschappelijk bewezen dat een groen schoolplein bijdraagt aan meer biodiversiteit en meer draagvlak voor natuur op latere leeftijd. Daarom nodigen wij graag ook de andere scholen uit om deze mooie stap te maken. Dat kan bijvoorbeeld met onze provinciale regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’. Met behulp van deze subsidie is het gelukt om al meer dan 350 schoolpleinen in Brabant te vergroenen en te stimuleren dat het plein ook als buitenleslokaal wordt gebruikt, zoals hier in Eindhoven ook gebeurt.”

Op het groene schoolplein in Eindhoven vind je: 

  • Twee grote wadi’s die het water opvangen, met ‘stepping stones’ en een klimrek;
  • Een beweegpark met bomen, struiken, water en plekken om te chillen; 
  • Open betonnen platen met gras ertussen, als middel tegen hittestress; 
  • Een loopbaan in het groen van 700 meter rondom de school;
  • Een nazaat van de Anne Frankboom, die symbool staat voor vrede en vrijheid voor alle leerlingen op de school;
  • Een klein openluchttheater, waar buiten les gegeven kan worden.

Het Stedelijk College Eindhoven stimuleert meer beweging op het nieuwe groene schoolplein

Meer beweging, minder pestgedrag en betere concentratie

Van een saaie, grijze vlakte naar een groene, biodiverse tuin waar natuur en water alle ruimte krijgen. Dat is niet alleen goed om klimaatverandering tegen te gaan, leerlingen geven ook aan dat ze nu vaker naar buiten gaan om een rondje te lopen, te ontspannen, te voetballen of te dansen op het muziekpleintje. Saskia Boelema (Gedeputeerde Water en Bodem, Gezondheid en Brede Welvaart): “Het is fantastisch om hier in Eindhoven te zien hoeveel er gebruikgemaakt wordt van dit groene schoolplein. Ook voor je (mentale) gezondheid is dit goed: meer beweging, minder pestgedrag en betere concentratie. Het gaat dus niet alleen om een financiële bijdrage. Als provincie maken we scholen ook graag bewust van het feit dat een groen schoolplein echt bijdraagt aan de gezondheid van de leerlingen. Top om de waardering voor dit schoolplein direct terug te horen van de leerlingen van het Stedelijk College. Samen met hen word ik enorm blij van de ‘boost’ die dit plein heeft gekregen. Minder steen en méér groen, oplossingen voor waterberging én ruimte voor educatieve doeleinden. Op naar nog meer groene schoolpleinen in Brabant.”

Anne Frankboom als symbool

Het plein wordt niet alleen gebruikt voor sportlessen, maar ook voor vakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en drama. Erna Brummel, directeur van het Stedelijk College, licht toe: “Toekomstgericht sporten is belangrijk. We geven daarom geen cijfers meer voor het vak Lichamelijke Opvoeding. Door ‘normloos’ te bewegen zien we dat leerlingen meer plezier hebben in bewegen. De glazen wand in onze sporthallen staat vaak open, daardoor kunnen leerlingen kiezen of zij binnen of buiten willen bewegen. Onze klimaatneutrale school biedt leerlingen en medewerkers een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan én mag zijn. Het blijft een prachtige uitdaging om leiding te geven aan een school met veel verschillende nationaliteiten. De Anne Frankboom op het plein is het teken dat we samen bloeien. Zoals Anne Frank in haar dagboek schreef: ‘Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan het verleden jaar’.”

Via de provinciale regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’ is er jaarlijks 250.000 euro beschikbaar

Aan de slag met vergroenen van schoolpleinen

Scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en avontuurlijk willen inrichten, kunnen op schoolpleinvandetoekomst.nl tips en inspiratie vinden. Via de provinciale regeling ‘Schoolpleinen van de Toekomst’ is er jaarlijks 250.000 euro beschikbaar. Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70 procent van de kosten, met een maximum van 10.000 euro per project. Voor 2024 is het subsidieplafond bereikt. In het voorjaar van 2025 stelt de provincie Noord-Brabant de regeling opnieuw open en is het weer mogelijk aanvragen in te dienen. De regeling is te bekijken via het loket op de website van de provincie Noord-Brabant

Tekst: Charlotte den Heijer - Groen, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Eddie Mol